Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Kil

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill driva politik som är bäst för Kils invånare. För Sverigedemokraterna är tryggheten, gemenskapen och tradition viktigast, det är något gemene man bär med sig ända in i livets slutskede. Andra partier har hänsynslöst genomfört politiska reformer, men vi har sett allt komma, vi har varnat och vi har uteslutits för det. Vi står upp för det vi tror på, och vi håller det vi lovar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill öka samarbetet mellan kommunens politiker, invånare och företagare, något som tyvärr varit ett särintresse för de styrande partierna i Kils kommun. Vi vill minska skatteslöseri och omfördela kommunens resurser till kärnverksamheter som skola och äldreomsorg. Vi vill driva politik som är bäst för Kils invånare - utan någon ideologisk kompass.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Kil

Ett nytt industriområde ska byggas på Runnevål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Fastighetsägarna har klart och tydligt uttryckt missnöje för byggnationen och byggnationen utförs på fullt användbar åkermark.

400 bostäder ska byggas runt Nedre Fryken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi välkomnar fler byggnationer.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skolan ska styras av opartiskhet och främja valfrihet. Två köttfria dagar accepterar vi inte, på samma sätt som vi inte accepterar införandet av 2 dagar med servering av endast kötträtter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kräver ett längre och mer nyanserat svar, men i det stora hela så tycker vi att kommunen ska värna företagare i kommunen och bör inte använda sin särställning för att utkonkurrera andra privata företagare.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi välkomnar idén och ser mer än gärna att kommunen tillsätter en mycket noggrann utredning för att säkerställa för- och nackdelar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi gillar demokrati genom samverkan. I de fall en omröstning ej visar sig nyttig att genomföra ska kommunen genom dialog kommunicera med invånare och företagare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Våra äldre förtjänar mer än att vara ett integrations projekt. Bristande språkkunskaper minskar känslan av mening i vardagen för de äldre, ökar missnöje bland personal och främjar misstag som i värsta fall kan ha dödlig utgång.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill undersöka möjligheten till en kraftigt ökad byggnation i Kils tätort, och utanför.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Valfriheten är viktig, det är något vi vill värna. Vi vill däremot se att alla anmälningar av missnöje skall medfölja hårda och adekvata åtgärder.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunens resurser bör först och främst läggas på kärnverksamhet. Laddstolpar är dyra, och vi ser just nu inget behov av installation av dessa.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraternas migrationspolitik har alltid grundat sig i att hjälpa i närområdet. Sverigedemokraterna ser därför att vi ska ta emot ett antal ukrainska flyktingar vi har resurser att ta emot, men ställer oss negativa till ytterligare inflöde av flyktingar från länder tusentals kilometer härifrån då dessa har väsensskilda kulturer och värderingar sett till Sveriges.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi sverigedemokrater värnar valfriheten, den är viktig. Om en aktör skulle vilja öppna sina dörrar i Kils kommun så välkomnar vi det, detta kräver dock att all anmälning om missnöje, med mera, tas på fullaste allvar och resulterar i adekvata åtgärder från Kils kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: De miljoner som läggs på trams som trädungar av stål och annan konst som inte främjar estetik eller ökar skönheten av Kils kommun ska minimeras kraftigt och istället läggas på kärnverksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Just nu ser vi inte en möjlighet att sänka kommunalskatten, mycket måste göras och omfördelningar av resurser är en av detta. Sverigedemokraterna ser dock långsiktigt och hamnar vi i en styrande position så ser vi att en minskning eventuellt kan vara möjlig under mandatperioden eller nästa mandatperiod.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Kils val:

 • Avskaffa delade turer inom vård och omsorg
 • Minska antalet elever per klass i kommunens skolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor