Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

För att bryta utvecklingen och föra politiken i en riktning som kan hela. SD Katrineholm verkar för en kommun där människor ska kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet, oavsett plats. En kommun präglad av lojalitet, solidaritet och tillit gentemot varandra och där det allmänna rummet inte tillhör kriminella.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet i skolan

Det är av central vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande. Det är oerhört viktigt att kommunen tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan.

Oacceptabla underskott i Soc

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Kommunen ska hushålla väl med ekonomiska resurser så årligt återkommande underskott i socialnämnden är oacceptabelt och enbart det lagstadgade balanskravet är otillräckligt.

Bort med guppen

De styrande politikerna i kommunen prioriterar cyklister på bekostnad av bilister. Cykelöverfarter har beklätts med farthinder som med tiden mer och mer utgör problematiska färdhinder. Vi vill gärna se cyklister i samspel med övriga trafikanter utan prioriteringar och utan gupp.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Guppen i Katrineholm måste bort

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett högerblock

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V, MP, C

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja, annan plats. Inte på torget.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Alla arbetsföra bör snarast sättas i arbete.

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om det görs under kontrollerade former

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Beslut om uppgradering redan taget

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Äldreomsorgens personalpolitik bör ses över men detta är inte lösningen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Språket är en grundförutsättning för att klara av arbetsuppgifterna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen kan bygga billiga hyreslägenheter men att kommunen ska finansiera t.ex privata hyreslägenheter låter inte som ett bra förslag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska vara aktiv i elektrifiering av infrastrukturen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Katrineholm har historiskt haft högt mottagande så förslaget är mycket bra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Näringsrik husmanskost är vad barnen behöver.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En folkomröstning om nedläggning av Östra, Västra och Södra skolan vore på sin plats.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Finns det utrymme och behov av privata skolor så ska det välkomnas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kulturnämnden har i åratal betalat Moskéhyra så det finns utrymme för neddragningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Katrineholm ligger lite högt med nästan 34%

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Katrineholms val:

 • Ta bort alla fartgupp från kommunens gator

Så svarar SD: Vi är snart svenska mästare i gupp. Bort med guppen.