Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Karlskrona

Våra viktigaste lokala förslag

Vi måste stoppa slöseriet inom kommunen

Å ena sidan har det förekommit massvis med struntprojekt under åren där miljonerna rullat. Å andra sidan har man inte underhållit kommunens fastigheter och kajerna har lämnats att rasa. Ett gigantiskt bibliotek i glas planeras på torget för 250 miljoner vilket riskerar äventyra vårt världsarv. Skattebetalarnas pengar ska inte förslösas!

Karlskronas medborgare förtjänar trygghet varhelst de befinner sig

Vår personal som arbetar med kommunens äldre måste ha en bra arbetsmiljö. Våra äldre och brukare ska ha rätt till ett gott liv, och ett tryggt liv där personal kommer om man råkar ramla. Ingen ska behöva vara rädd för att åka buss på kvällen eller för att vistas på någon som helst plats i kommunen. Vårt Karlskrona ska vara en trygg plats för alla och envar att bo, leva, studera och åldras i.

Karlskronas skolor ska vara i Sverigetoppen

I Karlskrona ska vi satsa på elevhälsan, på att kompetensutveckla lärare och på ordning och reda i klassrummet. Alla elever ska få det stöd de behöver för att kunna bli sitt bästa jag. Våra pedagoger ska erbjudas konkurrenskraftiga löner samt få det stöd de behöver för att lyckas med sin uppgift. I skolan utbildar vi och fostrar nästa generation som ska fortsätta återuppbyggnaden av vårt land.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Man har inte utrett vad havsbaserade vindkraftsparker har för effekt på havsmiljön och djurliv under och över vattenytan. Vindkraften åtnjuter dessutom stora skattesubventioner som gör den olönsam utan subventioner. Sverige behöver istället en stabil väderoberoende kraftkälla.

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen ska inte bygga ett skrytbygge vid stortorget för lånade pengar. Kommunen ska värna skattepengarna och i kommande lågkonjunktur vara försiktig med utgifter. SD ser gärna att ett kulturhus istället byggs på Hattholmen när konjunkturen vänder. Vi ser gärna att exploatörerna av Hattholmen bygger kulturhuset i utbyte mot byggrätter och att kulturhuset sedan hyrs av kommunen.

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen skall inte verka för att klyva Lyckeby i två delar med en stor väg. Det är dåligt för både de som bor i Lyckeby samt för miljön.

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommuninvånarna förtjänar att känna sig trygga på alla platser i kommunen. Kamerabevakning på brottsutsatta platser ger folket trygghet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är oerhört viktigt för Sverigedemokraterna att eleverna lyckas i skolan. Får eleverna mat som de äter så kommer de också kunna ta till sig undervisningen på ett bra vis. De dagar som idag är vegetariska har ett stort bortfall av elever som äter snabbmat eller frallor/godis i butiker.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunala bolag behövs för att kommuninvånarnas gemensamma intressen ska värnas. Vi har idag flera kommunala bolag som tex ska bygga bostäder på landsbygden samt har ett socialt ansvar och sedan har vi ett kommunalt bolag som sköter återvinning samt fjärrvärme och bredband. Samhällskritisk infrastruktur bör ägas av det allmänna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska som arbetsgivare värna om sin personal och ge drägliga villkor för de som arbetar hos oss. Slopade delade turer samt önskad tjänstgöringsgrad med heltid i grunden gör att personalen själva kan välja hur mycket de vill arbeta men har alltid en heltidsanställning i botten.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är mycket positiva till direktdemokrati. Vi anser verkligen att fler folkomröstningar i viktiga frågor ska genomföras. Vi har som exempel motionerat om att Karlskrona kommun ska genomföra en folkomröstning om kulturhuset vid stortorget.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunens allmännyttiga bolag Karlskronahem bygger prisvärda lägenheter med god kvalitet på affärsmässiga grunder. Kommunen ska inte subventionera hyreslägenheter. Nyproduktion kostar och speciellt med dagens byggkostnader sker det också en omflyttning bland hyresgäster där en del väljer att flytta till mindre och billigare lägenheter samtidigt som andra flyttar till större och dyrare lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är positiva till Lagen om valfrihet (LOV). Vi anser att kommuninvånarna själva ska bestämma vilken vårdgivare eller vilket stöd de vill ha.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Karlskrona kommun har tagit ett stort ansvar gällande migranter. Vi måste först lösa de integrationsproblem som vi har i kommunen med utanförskap, segregation och arbetslöshet inom vissa grupper innan vi kan ta emot fler. Ukrainska krigsflyktingar välkomnar vi givetvis.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna välkomnar friskolor till kommunen. Vi har på grund av efterfrågan från många verkat för att Internationella Engelska skolan ska etablera sig i kommunen. De privata friskolorna som vi har i kommunen sköter sitt jobb på ett bra vis och ger eleverna en bra start i livet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi Sverigedemokrater ser gärna att man satsar på kultur, konst, musik och dans i kommunen. Ett rikt kulturliv är en viktig motor i en kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig När vi får möjlighet att styra kommunen så kommer vi på sikt att sänka kommunalskatten. Det är många fördyrande projekt, arbetssätt, dåliga politiska beslut och kostnadsdrivande politiska ambitioner som vi kan ta bort. Kommunen kan effektiviseras för att göra verksamheten bättre och då kan vi sänka skatten ordentligt, men det kommer ta lite tid innan vi kan göra de förändringar som krävs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Karlskronas val:

 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Bygga trygghetsboenden på alla orter där det idag finns service
 • Öka andelen närproducerad mat i kommunens kök