Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Karlskoga

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna i Karlskoga sätter alltid den enskilde individen i fokus, vår politik genomsyras av transparens och öppenhet. Vi arbetar utifrån att politiken skall vara nära medborgarna och vi är eran kanal där vi hela tiden försöker möta de behov och önskemål som lyfter och kvalitetssäkrar vår kommun. Lyhördhet är en ledstjärna som vi arbetar utefter.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghetsfrågor

Det är inte acceptabelt att kvinnor upplever att tryggheten sjunker i kommunen. Det är heller inte acceptabelt att droganvändandet i de yngre åren fortgår och bidrar till en ökande andel av tvångsplaceringar hos våra unga. Kommunalt anställda ordningsvakter är ett exempel på hur vi kan samverka med lokalpolisen, arbetssituationen för våra poliser är ansträngd och här behöver kommunen ta ansvar.

En värdig ålderdom

Att åldras i Karlskoga ska följa ledorden respekt och omtanke med fokus mot att erbjuda en omsorg som alla känner sig trygga med. Det är oacceptabelt att så lite satsas på våra äldre. Vi ser återkommande år efter år hur kostnader skenar inom flera områden, trots detta läggs det förvånansvärt låga satsningar på våra äldre. Vi prioriterar exempelvis satsningar på serviceboenden och restauranger.

Skolan

Andelen behöriga till gymnasiet är ett stort problem, det är inte acceptabelt att drygt 2 av 10 inte är behöriga till ett yrkesprogram. Vi satsar riktade resurser för att alla skall kunna lyckas. Vidare satsar vi på trygghet och studiero i skolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det har vi säkert i vissa sakpolitiska frågor men det är svårt att ge något konkret exempel. Rikspolitiken skiljer sig väldigt mycket från det kommunala arbetet och vissa frågor är i princip omöjliga att driva på ett kommunalt plan.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett styre som drivs av en vilja att förändra och se till kommunens bästa, gärna med en tydlig politik som får kommuninvånarna att känna trygghet och delaktighet i de beslut som tas fram.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi sätter sakpolitiken i det första rummet, S, V samt Mp saknar detta.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Karlskoga

Verka för att höga miljökrav ställs på all nybyggnation i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Självklart skall vi ställa miljökrav vid nybyggnation men det får/behöver inte gå till överdrift. Att vi bygger klimatsmart och hållbart är viktigt.

Man ska själv kunna välja sin leverantör av äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En väldigt viktig fråga eftersom vi värnar våra äldre i kommunen, valfrihet är en viktig fråga. Det ska finnas fler val och på så vis kan den äldre själv ges möjlighet att välja hur omsorgen ska se ut utefter sina egna behov och önskemål.

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Denna fråga har vi drivit hårt under många år. Kommunalt anställda ordningsvakter som arbetar nära socialtjänst, skolan samt polisen tror vi är ett bra komplement med hänvisning till exempelvis polisens otroligt tunga arbetssituation.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Självklart skall vi konkurrensutsätta våra verksamheter och på så vis nå högre kvalite men kommunen skall ej snedvrida marknaden utan vi ska värna om näringslivet i Karlskoga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tramsigt förslag, eleverna ska erbjudas en allsidig kost med alternativa måltider som komplement.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Hur detta skall kunna genomföras när vi saknar så otroligt mycket personal inom flera yrkeskategorier är i dagsläget otroligt svårt. Möjligtvis att detta skulle kunna genomföras om vi inom exempelvis vården inför skiftgång och större möjlighet för personalen att kunna påverka sina arbetstider. Detta är också en rättvisefråga och ekonomisk fråga, ska vissa kunna erbjudas detta och till vilket pris?

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Mycket bra förslag som faktiskt är en viktig demokratifråga.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta har vi drivit från Sverigedemokraterna i Karlskoga och faktiskt fått fått igenom delvis. Att hantera det svenska språket i tal och skrift är en självklarhet för att brukare och patienter skall få trygghet och rätt vård, att inte göra sig förstådd kan leda till att vården brister.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen skall erbjuda fler former av hyresrätter som är anpassade utifrån hyresgästernas behov och plånbok.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Eftersom utvecklingen inom transportsektorn allt mer styr mot en ökad elektrifiering är det viktigt att kommunen ligger i framkant och möter den marknaden.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Alla kommuner har olika förutsättningar och här bör det kommunala självstyret gälla. Givetvis skall vi ta emot flyktingar men då skall inte det slå ut andra verksamheter som kommunen ansvarar för. Att ta emot för många flyktingar på kort tid kan leda till segregation vilket Karlskoga historiskt sett brustit i under många år.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Att konkurrensutsätta verksamheter för att nå en högre kvalite tror vi är bra men givetvis skall detta ske under kontrollerade former så att vinsterna inte överspeglar kvaliten på utbildningen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kulturen och kulturarvet är viktiga frågor, att värna kulturen är vi nog överens om över alla partilinjer. Sen vad vi definierar och prioriterar inom kulturen råder det skilda meningar om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Att höja skatten för att det förts en naiv politik är ingenting som vi kommer att medverka till.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Karlskogas val:

 • Lägga mer resurser på serviceboenden för äldre
 • Minska antalet delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Utöka skolornas elevhälsoteam

Så svarar SD: Fler alternativa boendeformer för våra äldre, gärna servicehus. Delade turer måste fasas ut för att öka personalens trivsel och kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Elevhälsoteamets resurser och arbete måste prioriteras för att möta våra ungas behov i ett tidigt skede i deras liv.