Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Jönköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill göra Sverige bra igen. Vi vill att satsningar på infrastruktur skall vara ansvarsfulla och motsvara de behov som finns i Sverige, och inte fantasifulla skrytprojekt som exempelvis höghastighetsjärnväg. Vi vill bedriva en politik där Sveriges intressen sätts i främsta rummet.

Våra viktigaste lokala förslag

Stoppa exploateringen av jordbruksmark, värna vår landsbygd.

Jordbruksmark ska bevaras och bara bebyggas i undantagsfall. Eller att om jordbruksmarken måste tas i anspråk ska det i första hand ske med reversibel markanvändning så att marken fortfarande kan utgöra en markreserv eller ersätta marken som tas i anspråk med att skapa ny jordbruksmark (kompensationsmark).

Återställ framkomligheten med bil i våra tätorter.

Vi vill ha busshållplatser där inte bussen stoppar all trafik vid av och påstigning. Rondeller ska vara begripligt skyltade så osäkerhet och förvirring ej uppstår. Farthinder och avsmalningar ska användas med måtta (t.ex. vid skolor och förskolor). På genomfartsgator med bra gång och cykelbanor bör en högre hastighet än 40km tillåtas.

Trygghet för alla

Personlig trygghet, säkerhet för nära och kära, ekonomisk trygghet. Trygghet är ett begrepp som förstås fullt ut först när det saknas. Våldet i samhället kommer närmare, skjutningar som förut kändes avlägsna och förekom i storstadsregioner sker nu även i Jönköping. Våld i nära relationer sker dagligen, hedersrelaterat våld tillhör vardagen. Stöd för utsatta och krafttag mot förövare är vårt krav.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vissa frågor gällande gruvnäringen, där den hotar stora naturintressen, speciellt Norra Kärr och Taberg.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i ett styrande borgerligt blågult alternativ.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej. (Gemensamma intressen får avgöra)

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Med dagens låga nivå på Sveriges egenförsörjning skall jordbruksmark skyddas i största möjliga utsträckning.

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill även stoppa eventuell gruvbrytning i Taberg.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi förespråkar valfrihet även i detta fall.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart!! Både i tal och skrift.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Byggstandarden skall anpassas så att våra kommunala bostadsbolag kan tillhandahålla lägenheter till rimlig hyreskostnad utan att subventionera dessa.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Fullgod standard skall upprätthållas och kontrolleras.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi måste anpassa oss till efterfrågan och framtida behov.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi skall ta emot flyktingar enligt kvot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Fullgod standard skall upprätthållas och kontrolleras.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det läggs idag för mycket pengar i vår kommun på projekt som saknar förankring bland skattebetalarna. Exempelvis Magnus Ladulås plats. 1%-regeln bör slopas och en inriktning om att bygga snyggt införas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Jönköpings val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Sätta upp fler övervakningskameror
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Jönköpings val:

 • Bygga ut kommunens cykelvägar
 • Minska barngruppernas storlek i förskolan
 • Skapa praktikplatser så att fler kommer i arbete