Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Jokkmokk

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få en förändring mot hur kommunen styrs i dag, mer utveckling.

Våra viktigaste lokala förslag

Barnomsorg och skola

Kommunen sak främja valfrihet och mångfald i barnomsorgen, som alternativ inom barnomsorgen bör dagmammor finnas. Samtalsspråket under lektionstid ska vara svenska med undantag för språklektioner på ett nationellt minoritetsspråk, demokrati ska vara utgångspunkt genom hela skoltiden, åtgärder skatas mot lärare som påverkar elever i viss riktning.

Äldreomsorg, Kultur

Kommunen ska genomföra utbyggnader av trygghets och seniorboende i hela kommunen, kommunens vårdgivare ska vid nyanställning begära utdrag från belastningsregister, kommunen bör dra nytta av fördelar med att kombinera äldreomsorg och förskola, kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande aktiviteter, kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella svenska och samiska högtider.

Miljö och Näringsliv

Kommunen ska landsbygdssäkra politiska beslut, kommunen ska eftersträva att upphandla livsmedel och tjänster från närområdet, kommunen bör uppmuntra att ursprungsmärka sina matsedlar, kommunen ska arbeta för en utjämning av elöverföringsavgiften, kommunen ska utveckla näringslivet genom att arbeta för att tillvarata de naturresurser som i dag finns i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Finns säkert men vi arbetar lokalt för att utveckla hela kommunen på alla sätt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mera samarbete mellan alla partier för en utveckling av kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte i nuläget men det kan ändras.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Jokkmokk

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi måste få arbetstillfällen och inflyttning i kommunen på alla sätt för att kunna investera och utveckla kommunens åtagande mot medborgarnas.

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Måste finnas alternativ för barnomsorg i hela vår kommun på alla orter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunala bolag ska inte konkurera med privata företag i verksamheten, utom möjligen bostäder, boende och liknande.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ska inte införas några begränskningar vad gäller kött, fisk och annan mat, men alternativ ska finnas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Verkar vettigt eftersom den personalen har ett tungt arbete och stort ansvar med skiftande arbetstider.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Mycket viktigt eftersom det är viktigt att de äldre som har svårt att att framföra sina behov ska kunna förklara och bli förstådda.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Alla elever ska vara välkomna i alla skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om behovet av bostäder finns ska kommunen ordna det på bästa sätt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Inte i vår kommun så länge det finns kommunalt, men läggs kommunalt ner ska alterativ finnas som kan starta där kommunal försvinner.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska se till att det ordnas, men det ska inte bekostas av kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Beror vilka sorters flyktingar som kommer, de som vill arbeta, lära sej svenska och anpassas i samhället ska vara välkomna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Skolan ska vara kommunal men det kan finnas alternativ om de sköts utan vinst uttag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Fungerar bra i dag, men det ska breddas så att det är mer samiskt och historiskt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Skatten ska vara oförändrad, men intäkterna måste öka genom fler innevånare och en bredare arbetsmarknad och nya arbeten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Jokkmokks val:

 • Bygga trygghetsboenden i hela kommunen
 • Lägga mer resurser på aktiviteter för ungdomar
 • Starta ett centrum för hållbar utveckling ihop med företag och universitet

Så svarar SD: Näringsliv, skola, vård och omsorg.