Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hylte

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi värnar kärnverksamheterna i kommunen, skola vård och omsorg. Dessa områden måste få kosta! Vi har just nu en ansträngd situation i skolan och inom omsorgen. Vi vill rädda kvar Rydö skola och kommer inte tumma på det. På oss kan man lita på att man får den politik vi driver.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan måste få kosta

Skolan måste få kosta det skolan gör, skolan i Hylte har präglats av allt för mycket besparingar vilket går ut över de elever som inte passar i mallen. Skolan ska inte vara en budgetregulator, det är dags att koncentrera sig på innehållet i skolan. En kommunal logoped måste tillsättas omgående samt en skolpsykolog på 100% (30% idag). Alla elever ska få det just dem behöver.

Fler händer i vården

Omsorgspersonalen är hårt pressad och vi måste jobba hårt för att rekrytera och samtidigt kunna behålla den befintliga personalen. Situationen idag inom omsorgen är väldigt illa, personalen sjukskriver sig för att dem inte orkar, många lämnar kommunen. Detta måste lösas omgående. Färre helger, samt möjlighet till delade turer för dem som så önskar.

Rädda Rydö skola

Det är viktigt att Rydö skola får finnas kvar, det är vår viktigaste valfråga utöver mer resurser till omsorg och skola. För att Rydö samhälle ska fortsätta leva och för en ökad inflyttning till kommunen. Övriga partier som säger sig vilja ha kvar skolan samarbetar med S som garanterat kommer lägga ner den efter valet. M och C är tydliga med att dem vill lägga ner skolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst skulle vi vilja ha ensam majoritet men vi samarbetar med alla där vi kan få igenom vår politik och göra det bättre för kommuninvånarna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hylte

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vårat viktigaste vallöfte! Rydö samhälle ska finnas kvar och kommunen ska växa, då måste vi ha bra skolor. Många har bosatt sig i rydö pga närheten till skolan. Företagen anger att det är en av de viktigaste frågorna för att dem ska vilja etablera sig i en kommun. Skulle dessutom ha varit gjort för länge sen, Rydö skola har långt mycket större behov än många av de andra skolorna.

Kommunen ska arbeta för tåg mellan Halmstad och Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tåg är framtiden, både för miljön och för företagen.

Forum Hylte ska byggas om till kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det beror på om det ska kosta en massa, eller mest små förändringar. Vi prioriterar skolorna och omsorgen.

En ny idrottshall ska byggas i Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Gamla idrottshallen är i stort behov av renovering, ett stort önskemål är ju att det ska finnas en idrottshall på Elias Fries skola.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Förslaget i sig är inte dåligt, men det fungerar inte i realiteten, alla kommuner har svårt att hitta personal att anställa. Sedan blir det ju väldigt dyrt för kommunen. Men hur det skulle fungera skulle jag vilja ha svar på?

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är något som vi i SD förespråkar att invånarna ska få vara med mer innan viktiga beslut fattas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta har vi i SD lagt en motion om, det är av yttersta vikt för säkerhet både för personal och vårdtagare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Förslaget är bra men det är svårt att bygga billigt särskilt nu med pandemi och sedan kriget i Ukraina. Hur ska det gå tillväga rent konkret?

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja men kvalitetskraven och uppföljningen bör skärpas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja med tanke på det stora ansvaret vi tog vid den stora flyktingvågen. Vi borde vägrat redan då att ta emot så många. Detta pga övriga partiers oansvariga migrationspolitik, många var aldrig flyktingar utan ekonomiska migranter. Vi ska hjälpa när det är krig i närområdet som nu med Ukraina

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ska ha kultur och kulturen är viktig, men politik handlar om prioriteringar

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det känns svårt att kunna sänka skatten idag, när inflationen är så hög. Men vi ska arbeta för att inte höja

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hyltes val:

 • Bevilja skolskjuts till fler skolbarn på landsbygden
 • Renovera äldreboendet Malmagården
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar SD: Extra viktig Kollektivtrafik för ungdomar och äldre är bra men idag finns inte ekonomiska resurser och ska det finnas ska även funktionsnedsatta prioriteras, omsorgen är hårt ansträngd och så även skolan. Vi lägger redan enorma resurser på att få ut utlandsfödda i arbete, vi behöver snarare förändra arbetssättet