Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hultsfred

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på SD i Hultsfred är en röst på sunt förnuft ! Vi vill sänka priset på bensin,diesel och el. Som glesbygdskommun är detta speciellt viktigt i dessa dyrtider som regeringen har åsamkat folket. Dessutom vill vi höja pensionen för våra äldre.

Våra viktigaste lokala förslag

Hjälpa flyktingar som tillhör vårt närområde

Vi har efter den massinvandring från 2015 riva 1500 lägenheter och kommunens krav på migrationsverket var 54 miljoner och av dom fick kommunen 5 miljoner vilket slår hårt på en så liten kommen som Hultsfred.

Nej till vindkraftverk i Hultfreds kommun.

För att undvika att landsbygdens folk drabbas av negativa effekter vill SD Hultsfred inte medverka till ytterligare vindkraftverk. Medborgare kompenseras inte för lägre villapriser i anläggningars närhet.

Drivmedelspriserna drabbar glesbyggdskommuner hårt.

Som glesbygdskommun är bilen en viktig del i våra liv. Lägg därtill allt som måste transporteras hit med dyr diesel. Resultat…..höga kostnader för resor till jobbet. Jordbrukare och transportnäringen riskerar att slås ut. SD lokalt och Rix kommer att jobba hårt för en ändring på detta !

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej !

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna bilda block med ,M,KD och ev C i kommunalvalet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej !

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hultsfred

Elever ska slussas till skolor med vikande underlag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi måste se till att alla elever kommer till skolan och får adekvat utbildning enligt läroplanen. Även om det inte är det mest ekonomiska i längden. Skolan är viktig för alla mindre orter och där vill vi rusta upp skolorna.

Kommunen ska säga ja till vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Dåligt förslag då många drabbas ekonomiskt och fysiskt. Sällan betalas det ut kompensation till de som drabbats typ värdeminskning fastigheter. Vi värnar landsbygdens folk.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunala bolag skall inte konkurrera med privata. Men avveckling bör utredas noga innan man beslutar. Från fall till fall.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi är för frihet. Ansvarig för skolmaten bör få fria händer att organisera en god och näringsriktig mat för att ge eleverna bästa möjliga måltid.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är viktigt att kunna behålla kompetent personal som även förstår och talar begriplig svenska.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bra förslag. Vi är för demokrati ut till folket. Begränsas till för kommuninnevånarna …Viktiga frågor (volym, tex 10% namnunderskrifter)

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För att de som behöver vård och omsorg ska känna trygghet och tillit behöver de förstå vad personalen säger och själva bli förstådda. Bristfälliga kunskaper i svenska språket är även ett hot mot patientsäkerheten.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt att det finns ett varierat utbud av hyreslägenheter i alla prisklasser

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om någon kan erbjuda bra vård till en rimlig kostnad så kvittar det om det är kommunalt eller privat bolag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Elbolagen bör stå för en stor del av laddstolparna. Vi har inget emot att vi går över mot eldrivna bilar, men kommunen bör endast bidra till laddstolpar i takt med elbilsförsäljningen. Elbolagen får driva utvecklingen, då de tjänar deras syften i första hand.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hultsfreds kommun har redan tagit ett alltför stort ansvar i denna frågan, då det kom hit många under 2015-2018. Vi kan minska vår mottagning med gott samvete !

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig De skolor som gör ett bra arbete till en rimlig penning kan vara kommunala eller privata. Skolorna skall leva upp till högt ställda krav. De skolor som missköts skall jagas av skolinspektionen och stängas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kulturen är en viktig del i vårt svenska kulturarv. Sverigedemokraterna ser kulturen som en viktig faktor för att minska klyftor mellan människor och skapa goda gemenskaper.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Hultsfreds kommun har en hög kommunalskatt beroende på tidigare politikers omdömeslösa politik samt en orimlig massinvandring. Nuvarande ekonomiska läge gör det dock omöjligt att ändra på snabbt. Det finns ingen ”Quick fix”. Målmedveten strävan och en medveten politik kan dock ändra på detta över tiden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hultsfreds val:

 • Behålla samtliga skolor i kommunen
 • Bygga fler bostäder för äldre
 • Bygga fler cykelvägar i kommunen