Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

VI SVERIGEDEMOKRATER HÅLLER VAD VI LOVAR! När mandatperioden 2018–2022 ska sammanfattas så kan man se att Hörby äntligen utvecklas i rätt riktning. Fokus har legat på välfärden så som skola, vård och omsorg men även på att få ekonomin på rätt köl och styra upp kommunens organisation till en effektiv och professionell verksamhet.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckling av näringslivet

Näringslivet ska leva och utvecklas och det tycker vi Sverigedemokrater är otroligt viktigt. För att förstärka kompetenstillväxten för de rörelser som finns i kommunen kommer vi att satsa på en utbyggnad av yrkesgymnasium och lärlingsutbildning. Vi kommer också att stötta näringslivets utvecklingsmöjligheter genom marktillgång och snabbare handläggning i kommunen.

Barn och ungdomar är Hörbys och Sveriges framtid. Deras välmående och utbildning är nyckeln till en lovande framtid. I Hörby ska samarbetet utvecklas mellan socialtjänsten, individ- och familje-enheten och förskola/skola för att så tidigt som möjligt upptäcka var det behövs stöd. Alla barn ska få den stöd och hjälp som de behöver för att växa upp, klara skolan och bli starka individer.

Sänka kommunalskatten

Med målet, att framtida ekonomiska resultat ska se positiva ut, ser vi fram emot att kunna sänka skattesatsen i kommunen. Vi Sverigedemokrater ser fram emot kommande mandatperiod med ert, Hörbys medborgares, fortsatta förtroende. Genom ert stöd kan vi fortsätta att utveckla och förbättra kommunen ännu mer för våra medborgare och vårt näringsliv, utveckling på riktigt!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Troligtvis inte

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer att fortsätta styra tillsammans med stöd från andra partier, precis som nuvarande styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med alla som har förnuftiga förslag för Hörbys bästa.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Normer och det som är normalt är inte per definition dåligt och behöver inte utmanas genom normkritik. Vi Sverigedemokrater är kritiska mot normen att vara normkritisk.

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Viktigt att nyanlända stimulera till att assimileras in i det svenska samhället. Vi anser att hitta egen bostad och arbete är vägen in i det svenska samhället.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är redan infört i Hörby under vårt styre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Med målet, att framtida ekonomiska resultat ska se positiva ut, ser vi fram emot att kunna sänka skattesatsen i kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hörbys val:

 • Bygga ett nytt trygghetsboende i kommunen