Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill man se en förändring på riktigt så lovar vi att göra det om vi får förtroendet att styra. Vi ser redan hur andra partier tar efter vår politik men vi är originalet

Våra viktigaste lokala förslag

Äldrepolitik

Återta färdtjänsten till Helsingborg, från nuvarande Skånetrafiken. Skärpta språkkrav för anställda inom stadens vårduppdrag. Krav på utdrag ur belastningsregistret för arbete i Helsingborgs stad Fri kollektivtrafik från 70 års ålder. (idag gäller det från 75 års ålder)

Trygghet

Införa paragraf 3 ordningsvakter på lämpliga områden i Helsingborgs stad. Tiggeriförbud. Verka för att införa visitationszoner på utvalda platser i Helsingborgs stad. Införa kamerabevakning över infarten i Rydebäck och andra tänkbara byar.

Levande centrum

Införa avgiftsfri parkering i hela centrum på lördagar. Verkar för att bygga parkeringshus på Sundstorget. Att införa farthinder på utsatta gator i Helsingborg för att motverka buskörning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser helst att vi har en egen majoritet för att kunna driva igenom vår politik. Ska vi samarbeta med andra partier så ser vi det som mest naturligt med Moderaterna, kristdemokraterna och Liberalerna..

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Nyans.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Helsingborgs val:

 • Anlita flera kommunala ordningsvakter
 • Införa visitationszoner på utvalda platser i kommunen
 • Sätta upp fler övervakningskameror

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Helsingborgs val:

 • Införa gratis kollektivtrafik inom kommunen från 70 års ålder
 • Skapa fler parkeringsplatser i centrum
 • Starta en resursskola för elever som behöver extra stöd