Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna Hässleholm är det partiet i Hässleholms kommun som er redo för att styra och har en långsiktig plan för hur Hässleholm ska bli Skånes bästa kommun att bo och leva i. Vi har en plan, ett mål och styrkan att leda Hässleholm!

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghetssatsning i Hässleholm

Det finns åtgärder vi kan göra lokalt för att få tillbaka lugnet. Med den ökade otryggheten behöver kommunen gå in där polisen inte hinner med. Därför vill vi satsa på en ny enhet ”Trygg i Hlm”.Vi kan då ha egna ordningsvakter i kommunen med extra förstärkning på vissa platser. Dessa ska patrullera i hela kommunen. Vi vill även satsa på att införa fler övervakningskameror på väl utvalda platser.

Integrationsplikt i Hässleholm

För oss är det viktigt att nyanlända måste acceptera/följa en handlingsplan för att göra sig anställningsbara fort. I planen ingår SFI, utbildning i samhällskunskap och svensk lag. Integrationsplikten innefattar kunskap i det svenska samhället, att man ska lära sig svenska, jämställdhet och kvinnors rättigheter och ett tydligt mål-att man ska göra sitt bästa för att bli en positiv del i samhället.

Stoppa Höghastighetsjärnvägen

SD i Hlm vill säga upp avtalet om Sverigeförhandlingen och stoppa byggnationen av en höghastighetsjärnväg genom vår kommun. Vi ställer oss positiva till att bygga ut till fyrspår mellan Hlm-Malmö, men vi vill att man drar ner den planerade hastigheten på tågen så att denna kan byggas parallellt med den befintliga banan. På så vis blir det inte ytterligare en barriär genom vårt vackra landskap.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är väldigt svårt att se i vårt väldigt breda partiprogram, men jag tror att vi i princip har samma uppfattning i det mesta.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Sverigedemokraterna sitter i ledande position i ett välfungerande majoritetsstyre med tydliga mål och ett tydligt styre där hela kommunen både invånare och tjänstepersoner vet vilken väg vi ska och vad målsättningen är. Tillsammans ska vi göra Hässleholm bäst.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej alla som vill göra Hlm till Skånes bästa kommun är vi redo att styra med

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är positiva till att bevara skogar och natur, men detta kan göras även utan göra naturreservat. Alla skogar och natur ska skyddas och hanteras med respekt för framtiden.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hässleholm är en stor kommun till ytan och det krävs att man kan ta sig överallt med bil. Vi vill att staden skall vara så tillgänglig som möjligt för alla trafikanter, cyklister och fotgängare. Man har under alla tider kunnat respektera varandra i trafiken och så bör även ske i framtiden.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Helt korrekt. Vi måste bygga ut nya spår mot Lund men dessa anser vi ska gå i "normal" hastighet. Då kan man bygga längs med befintlig järnväg och göra så lite inverkan som möjligt på natur och byggnation. Uppåt vill vi inte ha någon höghastighetsjärnväg.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det behövs fler kameror i trygghetsbevarande syfte. Sverige har aldrig varit så otryggt och har man inga oegentligheter för sig har man ej heller något problem att bli filmad enligt vår analys.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är en viktig fråga då fler och fler vill bygga och etablera sig i vår kommun vilket är positivt men får absolut inte ske på bekostnad av åkermark.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Absolut inte! Barn behöver kött och att låta bli att servera detta på grund av klimatskäl ser vi som direkt olämpligt. Sverige är ett land med extremt låga utsläpp, och det gör ingen som helst skillnad om så hela Hässleholm slutade äta kött.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är inte genomförbart. Vi har svårt att hitta personal som det är och ekonomiskt vore det svårt. Bättre att vi ser till att vår personal har ultimata förutsättningar så att en 8 timmarsarbetsdag ej är så tungt belastande som idag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är en självklarhet! Att personalen förstår de äldre är otroligt viktigt för en god vård.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Givetvis ska man hålla hyreskostnaderna så låga som det bara går, men det ska ej finansieras av skattemedel. Det måste vara de faktiska kostnaderna för byggnationen som styr hyressättningen. En bättre lösning på problematiken är att bygga fler seniorboende för de äldre som vill lämna sina lägenheter för att få fler lediga lägenheter på marknaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja så länge vården är bra så spelar det ingen roll vem som utför den. Det är viktigt med valfrihet för kommuninvånarna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja det är en viktig fråga. Vi måste se till att de som redan är i vår kommun integreras och får jobb. Vi har tagit emot för många migranter på väldigt kort tid vilket har skapat en splittring i samhället som vi alla märker av. Kriget i Ukraina kan dock göra så att vi under en tid måste ställa upp och ta emot flyktingar från landet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi tycker det är bra med lite konkurrens för de kommunala skolorna då man strävar efter bättre kvalitet på undervisningen. Vårt mål är dock att våra kommunala skolor ska vara så bra att privata alternativ väljs i mindre utsträckning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kultur är viktigt men vi måste få ordning på kärnverksamheternas ekonomi innan vi lägger stora andelar summor på kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är för en rimlig skattesats så länge pengarna läggs på rätt saker som skolan, vård och omsorg. Vi har idag en av Skånes högsta skattesatser så givetvis strävar vi efter en sänkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hässleholms val:

 • Anställa ordningsvakter för att skapa trygghet
 • Ge företagare service från kommunen inom 24 timmar
 • Ge personer över 85 år plats på boende utan prövning