Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Haninge

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna varnade för samhällsutvecklingen långt innan de andra partierna vaknade och det är tack vare oss som debatten nu har gått i rätt riktning. SD är den tydligaste rösten för lag, ordning, välfärd och trygghet i Haninge och övriga Sverige.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet i hela Haninge

SD Haninge sätter tryggheten främst. Genom bl.a. kommunala ordningsvakter och kameror på utsatta platser vill vi återskapa den trygghet alla Haningebor har rätt till - inga områden ska lämnas efter. Småskalig bebyggelse ökar trivseln, hemkänslan och därmed också tryggheten. Dessutom vill vi se ett lokalt tiggeriförbud och ett stopp för illegala bosättningar.

En Haningevänlig välfärdspolitik

SD Haninge prioriterar alltid välfärdens kärna. Språkkrav inom äldreomsorgen, arbetskläder för förskolans personal, kommunala beredskapslager, lokalproducerad mat i omsorgen och inrättandet av en äldrekurator är några förslag vi har för att stärka välfärden.

Skola och förskola för Haninge

SD Haninge slår vakt om Haninges skolor och förskolor. Vi måste avsevärt höja kunskapsnivån i skolan, vilket bl.a. kan ske genom inrättandet av en jourskola för de elever som är stökiga och stör arbetsron för sina klasskompisar - i jourskolan kan de få extra stöd samtidigt som den vanliga skolan blir lugnare. Personalen i förskolan ska ha rätt till arbetskläder.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier förutsatt att vi får inflytande, därmed är vi också öppna för olika typer av styren, men givet dagens politiska läge är de troligaste samarbetspartnerna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (precis som på riksnivå).

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi stänger inga dörrar.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Fördelen med F-9-skolor är att barnen dels får en kontinuitet i sin skolgång och dels att skolan i sig blir med attraktiv, eftersom barnen kommer kunna gå där i 10 år.

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Tiggeri leder till människohandel och orsakar dessutom förslumning. Vi är medvetna om att människor som tigger lever i en mycket utsatt situation, men tigger i i Sverige löser inte problemet, utan det krävs internationella påtryckningar för att bl.a. Rumänien ska ta hand om sina medborgare.

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I flera års tid har SD Haninge budgeterat för att ge kvinnojouren det ekonomiska stöd den behöver. Kvinnors trygghet har alltid varit en central fråga för oss.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns inte ekonomiskt utrymme för 6 timmars arbetsdag givet dagens ekonomiska läge.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig SD har alltid varit för språkkrav inom omsorgen. Språket är nyckeln för integrationen och gör så att brukare och personal förstår varandra i det vardagliga arbetet. Goda språkkunskaper förebygger dessutom vårdskador.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska inte gå in och subventionera en boendeform över en annan. Subventioner driver dessutom upp produktionspriset, eftersom alla inblandade aktörer i produktionskedjan förlorar incitament att hålla kostnaderna nere (vilket i sin tur drabbar den som själv vill finansiera sitt boende).

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser att den typen av frågor primärt ligger på regional eller statlig nivå. Kommunen har dessutom ingen rådighet över elnät, speciellt inte när det handlar om elnät av den här storleken.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: SD vänder sig starkt emot att skolorna och eleverna används som integrationsverktyg.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Utgångpunkten i SD:s flyktingpolitik är att länder ska ta ansvar för konflikter i sitt närområde. Det gör att vi säger nej till den typen av asylinvandring vi länge har haft, där flyktingarna främst kommit från Mellanöstern och Afrika. Däremot har Sverige ett ansvar för ukrainska flyktingar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Alla som kan hålla god kvalitet och standard ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst. Det är viktig med kontinuerlig kontroll så ingen utförare missköter sig, oavsett om de är privata eller offentliga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi har ingen synpunkt på driftsformen, så länge skolan håller hög kvalitet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: SD värnar ett brett kulturliv och vårt kulturarv. Vi prioriterar verksamheter som riktas till barn, ungdomar och människor med funktionsnedsättning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi har budgeterat för att behålla dagens skattenivå. Däremot vill vi gärna sänka skatten på sikt.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Haninges val:

 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser

Så svarar SD: Trygghetskameror är dels brottsförebyggande, dels ökar de möjligheten för polisen att utreda brott.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Haninges val:

 • Upprätta ett kommunalt beredskapslager

Så svarar SD: Extra viktig SD har motionerat om att bygga kommunala beredskapslager. Lärdomarna efter kriser så som Covid 19 och kriget i Ukraina visar på konsekvenserna av en bristfällig offentlig beredskap.