Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som kommer att ta ansvar för kommunens verksamhet på ett mycket bättre sätt än nu sittande majoritet. Vi kommer att se till att ordning och reda råder inom förvaltningarna, vi ställer krav och kommer följa upp verksamheten. Sittande majoritet har styrt kommunen så länge och de har visat att de inte klarar av uppgiften att styra kommunens på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Våra viktigaste lokala förslag

Ansvarsfull ekonomisk styrning

Hammarö kommun har höjt kommunalskatten så mycket att vi nu är en högskattekommun. Våra gemensamma skattepengar skall användas på ett effektivt och sunt sätt, där ansvar är ledordet för att få vår ekonomi i balans igen. Vi kommer att ta ansvar för kommunens ekonomi, vi kommer inte att ge vårt godkännande år tvivelaktiga och vidlyftiga projekt. Det är ordning och reda som gäller och sänkt skatt nu

Trygg och drogfri kommun

Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbning, diskriminering och rasism inte tolereras. Vi vill att Hammarö skall vara en kommun där människor skall kunna känna sig trygga - oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Hammarö är ingen plats för de kriminella, det är en plats för oss medborgare som visar respekt för varandra.

En skola i världsklass

Klassrummet ska vara en kunskapsfabrik och det kan bara göras om vi alla tar ansvar och ser till att läraren får de verktyg de behöver för att skapa ett bra studieklimat med ordning och reda. Ingen av våra elever ska berövas sin rätt att lära sig för att det inte råder ordning och reda och där bristen på respekt för lärare och klasskompisar har tagit över. Kunskap ska stå i fokus i vår skola

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, SD har länge haft samma politik som gör att vi har en stabil grund att stå på. När flera andra partier tar efter vår politik i större omfattning, visar det bara att vår grund är bra och har varit bra från början.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill få till ett maktskifte. Vi vill samarbeta med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för att få till ett maktskifte och få till ett stabilt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Fritidsgårdar är bra för våra ungdomar. Det bör dock ses över hur verksamheten drivs, vi vill se mer aktivt ledarskap på plats så ungdomarna får bra vuxna förebilder.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Våra barn behöver en proteinrik mat för att växa bra och klara av skoldagarna. Vi vill att kött/fisk ska serveras varje dag i skolan och det ska kompletteras med ett rikt salladsbord. Ren vegetarisk kost ska absolut inte vara obligatoriskt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunala bolag som Hammarö Energi och Hammaröbostäder är stabila verksamheter som har bedrivits under lång tid.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill att äldreomsorgen prioriteras. Vi vill att mer fast personal ska jobba inom omsorgen och att låta personalen jobba sex timmar betyder att fler timanställda och vikarier måste sättas in. Det motverkar en stabil omsorg.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser inte nyttan med folkomröstningar. En folkomröstning är inte beslutande och har dörför inget värde mer än visa politikerna vilken opinion som råder för en speciell fråga. Om medborgarna blir bättre på att sätta sig in i de olika partiernas politik, så räcker det med att de går och väljer och lägger sin röst på "rätt" parti.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är en självklarhet att omsorgspersonal ska kunna svenska och ett godkänt språktest visar att de kan det. Patienten/brukaren ska kunna förstå vad personalen söger för att kunna vara delaktig i sin vård. Bra kommunikation är nödvändigt för att kunna ge en bra och säker vård och därför måste personalen kunna svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Friskolor ska ha samma krav som kommunala skolor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bara för att det är ett privat bolag som driver omsorgsverksamhet betyder det inte att de inte klarar av detta. Tvärtom kan dessa företag drivas på ett bättre och effektivare sätt. Det ska dock ställas krav på dessa företag och kommunen ska följa upp hur verksamheten sköts.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att ladda sin elbil är ett personligt intresse och ansvar. Det är inget som kommunen ska ansvara för, lika lite som kommunen idag ansvarar för bensinmackar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Att ta emot flyktingar är ingen kommunal angelägenhet. Ansvar för flyktingmottagande ligger på Staten. Kommunen ansvarar för att ge sina medborgare en bra och effektiv service, den skatt som medborgarna betalar in till kommunen ska användas till deras service, inte till att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kultur är en viktig del av vårt arv och vår framtid. Kultur är dock ett mycket vitt begrepp där meningar går vitt isär av vad som kan anses vara bra kultur. När pengar ska läggas på kultur ska det göras en mycket noggrann analys där man måste fastställa om det är till gagn för den breda allmänheten eller bara en liten del av befolkningen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi har en av landets högsta kommunalskatt. Kommunen har alltför höga kostnader och detta beror på dålig styrning och uppföljning från den politiska majoriteten. Skatten ska sänkas omgående.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hammarös val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Lägga mer resurser på ordning och reda i skolan
 • Minska lärarnas administrativa uppgifter