Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hällefors

Våra viktigaste lokala förslag

föreningalivs satsning

Ett förslag som vi introducerade i vårt budget förslag inför 2022 som vi fortsatt kommer driva. Att i budgeten fondera en summa investeringsmedel för lokala föreningar som gör kostsamma investeringar som ökar kommunens attraktivitet och ämnar utveckla eller bredda verksamheten.

Lönesatsning

Detta förslag innefattar ekonomiska medel vi lagt i vår budget som avser att påbörja arbetet med arbeta upp lönenivåerna med medianlön som mål, det är dock en process som behöver arbetas fram långsiktigt då det kommer krävas omprioriteringar och effektiva verksamhetslösningar. Men arbetet med de anställdas löner kan inte vänta.

Lokala upphandlingar

Att arbeta fram hur vi systematiskt främja näringslivet med en strategi hur vi på bästa sätt nyttjar lokala direktupphandlingar av tjänster och varor samt livsmedel till kommunens verksamheter

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hällefors

Det mest klimatsmarta alternativet ska alltid väljas i kommunens verksamheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska utredas om kommunen kan ha egna köttdjur för måltidsverksamheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Partiet har motionerat i ämnet

Kommunen ska inrätta en investeringsfond där föreningar kan söka bidrag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi har Gjort likande satsning i vår budget

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bostadsmarknaden behöver det kommunala bostadsbolaget.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Dels skulle kostandena skena och det skulle bli brist på kompetens i större utsträckning än vad det redan är i dagsläget. Det skatteunderlaget finns inte för att få det ekonomiskt hållbart

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kostanden för att genomföra ett sådant förslag i närtid skulle ge enorma kostnader då en uppgradering av elnätets hela infrastruktur skulle behöva göras på sikt självklart men i en takt som vi klarar av, en grundlig analys på hur många i kommunen som inom en rimlig framtid kan byta ut sina fordon till el behöver göras och hur många som är i behov av bil som drivs på bensin/disel utifrån reslängd.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hälleforss val:

 • Anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens
 • Införa en lots som förenklar för företagare
 • Servera viltkött i kommunala matsalar