Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hagfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi motsätter oss centralisering i storskalig form. Vi vill ha en trygg och kunskapsinriktad skola och en värdig äldreomsorg, bättre besöksnäring och landsbygdsservice Man måste utgå från den lokala verkliheten. Inte från stora kontoret ( EU). Exempel: Estonia ( där var bara tidtabellen det enda intressanta, inte den lokala verkligheten).

Våra viktigaste lokala förslag

En attraktiv kommun.

Om människor inte trivs i kommunen blir det en nedåtgående spiral. Mindre skattebetalare, sämre service, Fler som flyttar osv.

Nej till vindkraft

SD Hagfors säger nej till vindkraft i kommunen. Vindkraft genererar inga pengar till kommunen. Risken är att när verken tjänat ut säljs till något "konkursföretag" och så står markägare och kommun med stora kostnader för attt återställa marken. All plast bryts ned av väder och vind. Det kommer att bli stora mängder microplast i naturen. risken är att

Riv inte gamla dammar

Om alla gamla dammar rivs blir det ju mindre vatten och mindre fisk. Många mindre reglerbara dammar kanske kan ersättas med en fördämning av sprängsten. Mellan havet och Nordvärmland finns det ju ett stort antal stora vattenkraftverk. Om det skall vara ett fossilfritt Sverige kan ju inte de rivas, så det blir ju inte så mycket fiskvandring hur som helst.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där SD ingår i styret. Gärna med Oberoende Realister (OR) och Moderaterna .SD största parti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej Miljöpartiet. Centern ( med nuvarande partiledare).

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hagfors

Kommunen ska motverka att dammarna i kommunen rivs

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Om dammar rivs dålig för lokala fiskbestånd, boende och turister.

Mer vårdverksamhet ska flyttas in i de gamla sjukhuslokalerna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ägs inte av kommunen

Badhuset i Hagfors ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att en utomstående entreprenör sköter driften är bra

Ungdomsverksamheter ska få låna kommunens lokaler gratis

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hagforss val:

 • Lägga mer resurser på kommunens service till företag
 • Skapa fler mötesplatser för fritidsaktiviteter
 • Öka personaltätheten i förskolan