Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Förändring, vi har inte råd med socialdemokratiskt styre.

Våra viktigaste lokala förslag

Sluta med bebyggelse på jordbrukmark

Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad. Habo kommun tar alltid den lätta vägen när man bygger. Vi anser inte att kommunen skall bebygga jordbruksmark. För att öka självförsörjningsgraden, möjligheten för kommunen att köpa mer närodlat/lokala livsmedel.

Inför RAM beslut inom hemtjänsten

Vi införa RAM beslut inom hemtjänsten för att främja den enskilda sa att han eller hon får mer att tycka till om sin vård/omsorg.

Förebygga psykisk ohälsa för Habos unga.

Vi vill införa obligatoriska samtal med elevhälsan för varje elev och termin för att i tidigt skede upptäcka och motverka psykisk ohälsa.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgligt med tydlig SD politik

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Habodemokraterna

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har föreslagit det både i parlamentariska nämnden och även i fullmäktige. Behöver inte vara mer än nödvändigt.

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Upp till varje elev om man vill ha inriktning på musik eller idrott.

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja, med tanke på hur tätorten växt. Dessutom så borde man på sikt införa något i form som mjuka linjen som finns i Mullsjö kommun

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Dåligt förslag. Bättre med införa ett vegetariskt alternativ så kan dom som inte vill äta kött äta det. Viktigt att öka köttkonsumtionen för att främja Svensk jakt och lantbruk.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Dyrt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Absolut. Det är viktigt att invånarna för mer delaktiga i demokratin

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om vi får bestämma så blir det verklighet

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det måste till förändring på rikspolitiken som luckrar upp kraven och gör det mer billigt att bygga hyresrätter först. Liten andel bör kommunen tillhandahålla, resten får marknaden lösa

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om man ställer rätt krav och minst samma krav som ställs på den egna verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Innan vi har löst el tillgången i landet så kan vi inte konvertera fordonsflottan. El först laddstolpar senare

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen har inte lediga bostäder och åsidosätta de som står i bostadskö skall inte stå tillbaka på grund av att vi tar på oss mer ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ser ingen anledning till att ändra mot det som är idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Habo kommun får bra valuta för sin kulturbudget. Regionen kan bistå mer.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Inte mer än nödvändigt.Men med de gigantiska byggprojekt som är i kommunen så skall man vara tacksam om man inte behöver höja skatten. Men på sikt behöver den sänkas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Habos val:

 • Erbjuda samhällsservice i alla kommundelar
 • Ge personer över 85 år plats på äldreboende utan prövning
 • Inför kostnadsfria trygghetslarm i äldreomsorgen

Så svarar SD: Frågor som vi driver och har drivit.