Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Grums

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna i Grums vill verka för en förändring för allas bästa. Socialdemokraterna har haft makten alltför länge. Tryggheten och välfärden var tog den vägen? SD vill ha tillbaka folkhemmet, gemenskapen och tillhörigheten. Vi vill minska skatteslöseri och omfördela kommunens resurser till kärnverksamheter som skola och äldreomsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldreomsorg

Vi vill till skillnad från vad som nu ligger som ett förslag, bygga ett nytt äldreboende i markplan så de äldre har möjlighet att komma ut. Vi anser att de som en gång byggde vårt land och vår välfärd ska ha den bästa möjliga omsorgen.

Demokrati

För en fullvärdig demokrati anser vi att det i kommunen också ska finnas ett oppositionsråd, vilket inte är fallet i dagsläget. Vi kräver mer insyn i kommunens alla verksamheter.

Psykisk ohälsa, alkohol, droger, och kriminalitet

SD vill att kommunens invånare skall känna trygghet och ha framtidstro. Våra ungdomar ska kunna gå från skola till jobb. Kommunen behöver arbeta mer aktivt på ett tidigare stadium för att finna lösningar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

EU frågan

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allra helst skulle vi vilja ha majoritet. Tyvärr är det inte realistiskt. Med tanke på Grums katastrofala ekonomi som hålls vid liv med konstgjord andning.( Läs statsbidrag) kommer det bli nödvändigt med tuffa beslut i form av neddragningar inom alla områden framöver. I detta läge skulle vi föredra att ingå i en koalition alternativt vara vågmästare.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Grums

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att få försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kan på sikt en möjlighet för att bli anställningsbar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det ska inte vara tvingande. Finns alltid vegetariska alternativ på skolorna i Grums.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska ägna sig åt sin kärnverksamhet ( vård, skola, och omsorg) inte konkurrera med privata aktörer inom något område. Däremot välkomnar vi privata alternativ för valfrihetens skull.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: 8 timmars arbetsdag är normen. Varför ska personal inom äldreomsorgen särbehandlas? Dessutom betyder det i framtiden sämre pensioner.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kallas direkt demokrati. I viktiga frågor för kommunen ska detta övervägas

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En självklarhet. Det är av största vikt att personalen ska kunna kommunicera med sina patienter och förstå deras behov.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att skolorna själva ska få avgöra vilka elever som ska antas, oavsett hudfärg eller härkomst.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Grums kommun har inte råd med subventionerade hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: OM kommunen inte kan tillhandhålla dessa tjänster fullt ut så välkomnar vi privata initiativ.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Finns ingen anledning för kommuner att tillhandahålla denna tjänst. Låt marknaden ( bensinbolagen) ta det ansvaret.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En kommun med dålig ekonomi ska inte behöva ta emot flyktingar, alls.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Privata alternativ bör finnas då Grums skolor i nuläget påvisar dåliga resultat.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunen bör prioritera kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. Kultur i andra hand.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Helst skulle vi gärna se en lägre skatt men i nuläget är det inte realistiskt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Grumss val:

 • Ge timvikarier i äldreomsorgen fast tjänst
 • Lägga mer resurser på skolan
 • Öppna ett nytt äldreboende

Så svarar SD: Svårt att prioritera då alla tre alternativen är i allra högsta grad angelägna.