Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Grästorp

Varför ska väljarna rösta på er?

För att SD prioriterar trygghet och prioriterar äldrefrågorna.

Våra viktigaste lokala förslag

folkhälsobokslut

Att kommunen aktivt skall redovisa med text och siffror vad som görs för att de anställda skall trivas och må bra.

klassmorfar/mormor

Få med den äldre generationen som en hjälpresurs i skolan tex. på raster och skolresor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbete med M och SD

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänstern och miljöpartiet skulle vara svåra att samarbeta med.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Grästorp

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Viktigt att småkommunen kan erbjuda attraktiva tomter.

Grästorp ska bilda ett kommunalt bostadsbolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Dåligt då Grästorp är en liten kommun och bostadsbyggandet är fullt fungerande som det är.

Det ska byggas skyddsrum i Grästorps kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det saknas fungerande skyddsrum idag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej barnen skall få fullvärdig mat alla skoldagar i veckan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommun skall prioritera de lagstadgade områdena.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Svårt redan idag att anställa tillräckligt med personal. Kostnaderna blir högre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kan vara motiverat om det är större/dyra projekt/förslag som skall genomföras. Viktigt att medborgarna är med och få bestämma vad som görs med deras pengar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Viktigt att de äldre blir förstådda och behandlas med respekt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om de gör ett bra och tillfredsställande arbete så varför inte.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Är inte säkert att det finns laddinfrastruktur som räcker till i småkommunerna samt att finns det behov så bör näringslivet bygga dom.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Många kommuner har redan idag svårt att integrera och få ut flyktingar i arbete. Bättre att hjälpa i närområdena.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunen skall prioritera de lagstadgade delarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Grästorps val:

 • Anpassa Södergatan i centrum för gångtrafik
 • Bygga fler äldreboenden
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor