Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vårda och värna om vårt land behöver vi ta tag i den ökade brottsligheten. SD vågar säga vad som behöver göras.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunal hjälp att återvandra Återvandringshandläggare

Vi vill hjälpa de som vill återvända till sina hemländer men som inte har finanser eller andra problem som måste lösas först.

Nytt badhus, javisst.

Givetvis ska vår kommun ha ett badhus, vi vill bygga ett nytt. Vi vill göra det till en trevlig plats att mötas på.

Bygg nya förskolan i Brännaskogen.

Sverigedemokraterna är fast beslutna att barnen är värda det bästa, därför vill vi tillåta att förskolan byggs i Brännaskogen eller i anslutning till densamma. Att bygga ytterligare en förskola på Ljungsbacken är inget alternativ. Vitsen att sprida tillgängligheten försvinner i och med det.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi samarbetar gärna. Hur styret ska se ut är svårt att säga nu. Men, vi är nära KD, M och L.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har mycket svårt att tänka oss ett bra samarbete med V och C.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Om det finns sociala vinster bör detta framhävas i första hand.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Stranden skall vara öppen för alla. Med klimatförändringarna i focus bör byggnation göras längre från stränderna.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Om denna enkla åtgärd får någon att känna sig säkrare är det en utmärkt åtgärd.

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Den blir betydligt dyrare än vad kommunen sålde den för.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: För att göra kommunens arbetsplatser åtråvärda är detta en bra åtgärd. Plus att det ger de anställda en längre återhämtning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är dyrt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det måste bli en självklarhet att språket svenska är en förutsättning för arbete i Sverige.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att stödja de som behöver hjälp är alltid bra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett mindre antal är okej. Likt bensinstationen kommer det snart aktörer inom området.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Götenes val:

 • Anställa handläggare som hjälper invandrare att flytta tillbaka till sina ursprungsländer
 • Planlägga fler bostäder utanför Götenes centralort
 • Öppna en resursskola för elever i behov av extra stöd