Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna är ett parti för den som vill se prioriteringar av Trygghet och välfärden. Idag är det många som på ett eller annat sätt känner sig otrygga i sin vardag, det kan handla om att man inte vågar gå ut själv på kvällen eller är rädd för att ens äldre ska fara illa på grund av otillräckliga svenska-kunskaper hos omsorgspersonalen. I vårt Sverige ska du kunna känna dig trygg.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghetslösningar

För Sverigedemokraterna är tryggheten speciellt viktig för oss. Vi ser ett land som går åt fel håll, inget av tidigare block (vare sig ledda av Socialdemokrater eller Moderater) har lyckats stävja den negativa utvecklingen. Vi vill göra extra prioriteringar lokalt på tryggheten genom trygghetskameror, fler ordningsvakter och nolltolerans mot extremism för att nämna några få förslag.

Skola med kunskapsfokus

Alla barn har rätt till en skola med fokus på kunskap. Skolan ska vara en trygg plats och arbetsmiljön ska vara bra både för eleven och läraren. Några av våra förslag för en bra skola är till exempel: Mobbaren ska flyttas, Nyanlända ska lära sig svenska och komma ikapp innan de sätts i vanlig klass, Muslimska friskolor bör förbjudas. Lärares arbetsmiljö ska bli bra.

Nej till Västlänken och Nej till Trängselskatt

Sverigedemokraterna är det enda partiet som både lokalt, regionalt och nationellt driver ett nej till Västlänken och ett nej till trängselskatten. Gällande Västlänken så har nu byggnationen kommit så långt att hela projektet är svårt att stoppa men vi kan fortfarande göra skillnad genom att utöva påtryckning mot de övriga partierna att till exempel ta bort planerade Hagastationen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart drömmer vi likt andra partier om en egen majoritet, men det är en relativt orealistisk dröm. Vi hoppas däremot att de andra partierna börjar agera mer vuxet och moget, att de kan prata och förhandla med oss. De driver ju redan många av våra frågor, deras beteende spär på politikerföraktet och är ett hinder för demokratin.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig förhandla eller styra ihop med extremister.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Göteborg ska vara en ledande stad i Sverige för idrott och nöje. Scandinavium behöver ersättas med en ny arena och självklart anser vi att man då också kan skapa en större och bättre arena. Målet bör vara att en stor multiarena ska byggas centralt för en ökad tillgänglighet.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Göteborg behöver mer energi och det snarast. Om vi ska kunna ha en tillväxt av industri samtidigt som vi elektrifierar samhället på alla nivåer så har vi i dagsläget en ganska mörk prognos. Alternativa energimöjligheter som småskalig kärnkraft eller SMR, small modular reactors, måste utforskas för framtidens behov.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Centrala Göteborg behöver inte mer förtätning av byggnation. Vi har fler ytor i staden som är bättre lämpade. Samtidigt ska vi inte bygga utan hänsyn till de som har ett behov av bil. Alla kan inte ta kollektivtrafik och livet för till exempel barnfamiljen måste gå ihop och då kan en bil vara det som gör livet möjligt.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Efterfrågan ska styra bostadsmarknaden. Allmännyttan och tillgången till hyreslägenheter är viktig för stadens invånare. Långt ifrån alla har råd att äga sitt eget boende. Det ska finnas en balans mellan hyreslägenheter och bostadsrätter och de kommunalt ägda hyreslägenheterna är viktiga att bevara. Vid samhällsplaneringen ska man planera för en blandad stad.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna var en bidragande part till att alkoholserveringstiderna nu utökats i Göteborg. Så länge alla parter sköter sig enligt de lagar och regler som finns när det handlar om alkoholservering och om efterfrågan finns så ser vi inga hinder att stötta ytterligare förslag om förlängda serveringstider.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor. Den torde därmed strida mot allt som vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle står för. Därför borde det införas ett förbud mot muslimsk slöja i den svenska för- och grundskolan och ska gälla både elever och lärare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna Göteborg har alltid haft inställningen att kan något göras privat till bättre kostnader så ska man låta det privata göra det. Dock finns det undantag, om det tjänsten som ska erbjudas ingår i det kommunala uppdraget bör också kommunen erbjuda den tjänsten. Det kan gälla privata bostadsbolag, omsorgstjänster, vatten och renhållning med mera.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En förbättrad arbetsmiljö behövs inom många offentliga yrken och områden. Om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle få äldreomsorgen att bli bra så har vi inget principiellt emot detta. Däremot krävs det en genomgående utredning innan införsel. Samtidigt finns det brister bland vår omsorgspersonal som t ex låg kunskap i svenska som måste prioriteras innan vi lägger resurser på annat.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna tycker om demokrati och anser att vi Göteborg borde ha fler folkomröstningar i principiellt viktiga frågor. Under flyktingkrisen 2015 lärde vi oss också att staden är dåliga på att kommunicera med våra medborgare. Göteborg måste lära sig att hålla dialog med de boenden i områden där man planerar större förändringar i stadsplaneringen. Demokratin i staden måste bli bättre.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna har i många år påpekat just språkkrav, inte bara hos vår omsorgspersonal utan även i till exempel barnomsorg och skola. Vi måste våga ställa högre krav, speciellt i omsorg där det annars kan innebära felmedicinering som kan innebära skada eller i värsta fall död. I Sverige pratar vi svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej vi vill inte påtvinga privata företag placeringar. Sverigedemokraterna vill att nyanlända först ska gå i förberedelseskola, där eleverna tillåts först prioritera språkkunskaperna, lära sig svenska och sedan kan studera övriga ämnen så de kommer ikapp svenska barn i samma ålder. Detta är något kommunen kan bistå med.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: När partier lägger förslag om att elektrifiera och beskatta de som inte har elbil så bär kommunen absolut ett ansvar i att tillgängliggöra laddning. Men fler har behov av bil än de som har råd med elbil, vi ska inte exkludera och bestraffa de som väljer till exempel bensindrivet fordon. Men självklart finns det ett ansvar om vi vill att fler ska välja elfordon

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi driver inte politik genom att titta på procentsatser. Kommuner har ett ansvar att tillhandahålla skola. Privatägda skolor, friskolor, lever på marknadens efterfrågan. Om en friskola gör ett bra jobb och håller en god standard där elever, föräldrar och personal är nöjda så är inte det ett problem. Men självklart vill vi se att en kommun kan uppbära skolansvaret på egen hand om så krävs.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kultur är en viktig del av samhället. Det är en av de saker som urskiljer människan från djuren. Vi anser att man i större utsträckning ska satsa på "nära kultur", kultur skapad och befintlig här i Göteborg. Vi ska prioritera den lokala historien.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna Göteborg har under flera år i våra budgetförslag föreslagit samma skattesats. Att skatten varken ska höjas eller sänkas. Däremot så hade vi gärna sett att man slutade slösa skattepengar och fokuserade på de lagstadgade uppgifterna som kommunen har för att maximera värdet och kvaliteten på varje krona.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Göteborgs val:

 • Dra in försörjningsstöd för vårdnadshavare som inte deltar på föräldramöten
 • Skapa fler jobb i utsatta områden
 • Sätta upp fler övervakningskameror

Så svarar SD: I otrygga områden finns det mycket att göra. Det finns ingen enkel mirakellösning det krävs flera insatser från flera parter för att komma till bukt med problemen. Kommun, region, riksdag samt statliga myndigheter måste samarbeta.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Göteborgs val:

 • Bygga fler trygghetsboende för äldre
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Minska barngrupperna i förskolan

Så svarar SD: Extra viktig Vi säger prioritera om, prioritera rätt. Göteborg behöver prioritera våra kommunala grunduppdrag, speciellt de inom välfärden. Göteborg har idag stora brister inom t ex omsorg och skola. Vi måste prioritera om och t ex sluta slösa skattepengar på verkningslösa integrationsförsök, infrastrukturprojekt som linbanor och västlänken. Vi prioriterar om på riktigt.