Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Gnosjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna står för en hållbar utveckling och arbetar aktivt för en trygg kommun. Trygg och värdig ålderdom där personal med brukarkontakter kan tala svenska, en trygg och kunskapsinriktad skola och en trygg miljö ute i samhället.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldrevården

Vårt mål med äldrevården är hög bemanning och därmed mer social tid för brukarna dvs. kvalitet och värdigt bemötande. Vi kräver också att samtlig personal med brukarkontakt skall kunna prata svenska så att brukarna förstår och känner trygghet gentemot personalen. Vi kommer också att verka för att utreda möjligheten att installera klimatanläggningar på kommunens samtliga särskilda boenden.

Trygghet i samhället

Detta är en viktig fråga då vi enligt lokaltidningen har högst andel otrygga invånare i närområdet. Vi måste få fler poliser, ronderande ordningsvakter i centrum, utökad belysning samt fler trygghetskameror på utsatta platser.

En kunskapsinriktad skola

Vårt syfte inom skolan är att få upp betygen och tryggheten dvs. elever skall ha studiero samt att se över hela skolstrukturen. Vi ser också nödvändigheten att få skolans budget i balans. Vi behöver också införa jourklasser där vi på ett bättre sätt kan fånga upp elever med otillräckliga kunskaper och därmed också en mer individanpassad utbildning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Vi står bakom vår politik som vi har på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Sverigedemokraterna får en egen majoritet. I övrigt är vi öppna för samarbete med samtliga övriga partier för att i så stor utsträckning som möjligt få igenom sverigedemokratisk politik i Gnosjö kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, Sverigedemokraterna är öppet för samarbete med samtliga partier i Gnosjö.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Gnosjö

Kommunens tjänsteresor ska ske med med tåg i stället för bil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tåget kan fungera till de större orter dit tågen går. I övrigt ser vi att det blir mer effektivt att i hög utsträckning samåka och transportera sig med bil.

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Då polisnärvaron i vår kommun är så pass låg, behöver vi anlita- eller anställa ordningsvakter för att öka tryggheten. Detta kan också kompletteras med fler nattvandrare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är inget som är aktuellt för Gnosjö kommun. Kommunen har ett starkt näringsliv och detta ser vi som positivt och använder gärna dess tjänster och produkter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Barn behöver proteiner och kött. Svensk husmanskost skall i högre utsträckning serveras på skolorna och dessutom med svensk- och närproducerade råvaror.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I dag har vi varken de ekonomiska eller personella förutsättningarna att minska arbetstiden med en bibehållen lön. De anställda skall ha en stimulerande arbetsmiljö och även känna att de har möjlighet att påverka. Trivseln att jobba i äldreomsorgen skall vara hög i Gnosjö kommun.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Att öka demokratin i kommunen genom att hålla fler lokala folkomröstningar, ser vi som positivt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig De anställda MÅSTE kunna göra sig förstådda hos brukarna. De som redan är anställda och som har bristande språkkunskaper, skall genomgå språkutbildning för att uppnå detta.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skattekollektivet skall generellt inte finansiera vissa boendeformer som inte avser kommunens kärnverksamheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tycker inte driftsformen på verksamheter i kommunen är det viktiga. Det viktiga är att uppställda kvalitetskrav på de utförda tjänsterna uppnås.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta ligger utanför kommunens kärnverksamhet och utförs bäst av näringslivet. Gnosjö kommun har inte det behovet av publika laddstationer som större tätorter har och näringslivet har förutsättningar att erbjuda laddmöjligheter till de som besöker dem.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen har en stor andel utrikes födda och har idag inte rätt förutsättningar att klara av de vi redan tvingats ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi är öppna för alternativa driftsformer även i skolan. Det är uppställda kvalitetskrav som skall uppnås, snarare än vissa driftsformer. Det faktum att kunskapsnivån även lyfts i de kommunala skolorna, när det finns alternativa driftsformer ser vi som positivt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunens kärnverksamheter måste prioriteras framför kulturutbud. Så länge kommunen dras med ett budgetunderskott, blir utrymmet för utgifter för kultur mindre. Vi ser dock positivt till de ideella engagemangen som finns i kommunen för kultur och fritidsverksamhet och vill fortsätta stötta de verksamheterna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Gnosjö kommun har näst högst kommunalskatt i Jönköpings län, samtidigt som vi har goda förutsättningar för arbetsmarknad och arbetsliv. Kommunen behöver sänka sin kommunalskatt för att vara en attraktiv kommun för såväl kvalificerad arbetskraft som för företagare. Kommunen har idag en alltför stor andel inpendlare och detta behöver förändras genom en större inflyttning till kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Gnosjös val:

 • Genomföra insatser i skolan för att få upp betygen
 • Införa en högre bemanning i kommunens äldreomsorg
 • Planlägg nya attraktiva bostadsområden