Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Filipstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Tänk långsiktigt 50 år bakåt i tiden – vad har de styrande åstadkommit i Filipstad? I nästan alla jämförelser hamnar vi i botten! Det är bara vi som har lösningen på kommunens problem. Integration fungerar inte – vi måste börja arbeta med återvandring. Ekonomin är en katastrof och hålls vid liv med konstgjord andning. Vi har en bra balans mellan höger och vänster i vår politik.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara byskolorna

Om vi ska kunna vända utvecklingen med en minskande befolkning i kommunens mindre samhällen måste byskolorna utanför Filipstad finnas kvar. Den styrande majoriteten kommer med all sannolikhet lägga ner byskolor när valet är avklarat i höst. Vi vill vända utvecklingen och få de mindre samhällena att blomstra! Då behöver vi inte bara bevara utan också satsa på byskolorna.

Återvandring

Många invandrare upptäcker efter ett tag att det inte blev så bra som de tänkt sig i det nya landet. Att som flykting söka skydd i ett annat land en tid och sedan flytta tillbaka när det lugnat ner sig i hemlandet är oftast den bästa lösningen för alla parter. Då blir det mer pengar över till skola, barnomsorg och äldrevården. Därför behöver kommunen börja arbeta aktivt med återvandring!

En levande landsbygd

Det går utför med de mindre samhällena i kommunen. De som har bott här en längre tid är väl medvetna om den dystra utvecklingen. Det största partiet får ta på sig en stor del av skulden tillsammans med de röda och blå regeringar vi haft under tiden. Lösningen kanske är enklare än man kan tro – prova att byta ut det parti som bevisligen misslyckats i mer än 50 år och låt något annat få chansen!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Genom att Socialdemokraterna vägrat att samarbeta med SD på riksnivå har partiet tvingats ut på högersidan vilket är missvisande. Vi är inget högerparti utan ser oss som ett tredje block som tar det bästa från både vänster och höger. I politiska frågor följer vi partiets program.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan styra med båda blocken. Ett samarbete med S skulle ge ett starkt lag efter att de nu har tappat sina fyra mest kompetenta politiker. Vår syn på exempelvis migrationsfrågorna skulle resultera i bättre politik än S + V. Samma sak gäller för samarbete med den borgerliga sidan. De har stagnerat och vi går starkt framåt. Vi skulle bli garanten för den sociala omtanken.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi respekterar väljarna och kan samarbeta med alla demokratiska partier.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Filipstad

Byskolorna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det har varit en katastrofal utveckling för kommunens mindre samhällen sett över en längre tid. Den måste vändas! Därför vill vi satsa mer på de mindre samhällena, och byskolorna är en viktig del i detta. Med lite god vilja går det att få mindre skolor att fungera bra och ofta är de betydligt bättre för barnen än exempelvis skolor i storstädernas förorter. Det är viljan det hänger på!

Nedlagda gymnasieprogram på Spångbergagymnasiet ska startas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ett brett utbud av utbildningar på gymnasiet gör kommunen mer attraktiv. För de aktuella utbildningarna är det dessutom billigare att utbilda ungdomarna på hemmaplan än att de ska behöva söka sig till andra kommuner.

Kommunen ska lägga mer resurser på orter utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hela kommunen måste leva. Den kommunala servicen och möjligheten till arbete på nära håll har försämrats och befolkningen i kommunens mindre samhällen har minskat kraftigt under ett stort antal år. Utvecklingen mot allt mer centralisering från mindre samhällen till storstäder har gått för långt. Det gäller både människor och företag. Den utvecklingen behöver vändas!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vilken mat som serveras i skolorna är inget som klåfingriga politiker ska styra över. Barn behöver bra mat som är god och näringsrik. Barn ska varken vara integrationsverktyg eller klimatverktyg. Vuxna påtvingas inte detta. Varför vill då vissa partier utsätta barnen i Filipstad för sådant?

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det går inte att generalisera. Det som ska styra är om det finns anledning att tro att verksamheten kommer bedrivas på ett bättre sätt. Det måste göras en bedömning från fall till fall och med fingertoppskänsla där man väger många faktorer innan sådana beslut fattas. Driftsformen är ingen helig ko där det ena alternativet alltid är bättre än det andra.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Villkoren för anställda inom vård och omsorg behöver förbättras. Detta kan vara ett sätt, även om det blir dyrt för kommunen. Det pågår försök med sex timmars arbetsdag så därför bör vi avvakta resultaten innan vi fattar beslut om det.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Friskolor ska ta emot de elever som söker sig till aktuell skola. Det ska inte vara styrande vad du har för ursprung utan alla elever som söker ska ha lika stor chans att bli antagna om eleven uppfyller de villkor som gäller.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns idag sociala kontrakt. De som står långt från bostadsmarknaden ska få hjälp därigenom. Hyran idag är inte marknadsanpassad och således bör hyran fungera även för en person som tjänar lite mindre. Men att kommunen ska bygga eller tillhandahålla extra billiga lägenheter är inte rätt väg att gå. Däremot om kommunen är byggherre så ska hänsyn tas till att bygga prisvärt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I första hand ska kommunens äldreboenden hålla så hög kvalitet att det inte ska behövas privata aktörer. Men om det finns önskemål från medborgarna ska privata aktörer kunna etablera sig. Det är bra med valfrihet, men det får inte resultera i oskäliga vinster eller utarmning av den kommunala äldreomsorgen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen ska inte satsa pengar på att gynna företag som borde klara sig på marknadsmässiga grunder. Skattepengarna ska inte slösas bort genom att gynna den ena eller andra typen av drivmedel. Det är inte en kommunal angelägenhet.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Filipstad är ett avskräckande exempel på hur det blir när många med stora hjälpbehov kommer och ska dela på den kommunala servicen med andra som också behöver stöd. Med en sund migrationspolitik på riksnivå ska detta inte vara något problem. Som det ser ut nu skulle det bli bättre om kommunerna fick bestämma själva. De bör ha lite bättre förståelse för konsekvenserna än EU- och riksdagspolitiker.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Det är upp till medborgarna hur många privata skolor det ska finnas. Om de kommunala skolorna fungerar bra kommer inte behovet uppstå.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig I stort sett fungerar det bra idag, men vi vill se en något större satsning på lokal kultur som bidrar till att stärka den lokala identiteten och ger en större förståelse för vårt lokala kulturarv. Samtidigt vill vi minska stödet till projekt där kulturen används för att stärka andra kulturer än den svenska.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi betalar en relativt hög kommunalskatt i Filipstad och vi får mycket lite för pengarna. Vi har en extremt hög kostnad för försörjningsstöd samt andra migrationsrelaterade kostnader (SFI, arbetsmarknadsåtgärder, etc.). Samtidigt bidrar de utrikesfödda i mindre grad till skattebasen, vilket gör att pengarna inte räcker trots att skatten är hög. Den kommer sänkas om vi får styra.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Filipstads val:

 • Ge stöd till invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer
 • Införa fler undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Öka kommunens service till företag