Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Färgelanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna står för en ny riktning för Färgelanda. Vår ambition med kommunen är att den ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen och valfrihet. Färgelanda ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i. Människor har rätt att känna sig trygga och kunna vistas utomhus oavsett plats eller tidpunkt.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet för alla i hela kommunen

Färgelanda är i huvudsak en väldigt trygg kommun att växa upp och leva i och vill att det ska vara så fortsättningsvis Det är viktigt att samhället försöker förebygga otrygghet och brott. Vi ser en ökad otrygghet i såväl Färgelanda centrum som på skolorna. Inbrott, dieselstölder och våldsbrott ökar. Vi vill därför inrätta en trygghetsfunktion med bl.a. Trygghetsvärdar

Vård och omsorg

Viljan att själv forma sitt liv förändras inte bara för att man blir äldre. Även om vissa funktioner kan bli nedsatta och man behöver ha stöd och hjälp, ska man ändå kunna välja sitt eget boende. Därför måste alternativa boendeformer skapas i hela kommunen. Det är viktigt att kunna välja den service och det boende som passar den äldres livssituation.

Genomlysning av Kommunens Ekonomi

Invånarna ska få full valuta för sina skattepengar. Effektivitet och kvalitet ska genomsyra alla verksamheter. Därför ska en grundlig genomlysning av kommunens verksamheter och befattningar genomföras, där uppdrag och effektivitet ska utvärderas. Kommunens ekonomi ska präglas av stabilitet och finansiell styrka. Det kommunala skatteuttaget ska vara i paritet med den välfärd vi erbjuder.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, men vi kan komma att ta beslut för Färgelandas bästa även om det inte följer rikspolitiken

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret efter valet kommer att ledas av Sverigedemokraterna. Självklart kommer vi inte att ha egen majoritet och ser därför samarbete med andra partier som en lösning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej. Vi kan samarbeta med alla som låter oss ha inflytande efter valresultat.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Färgelanda

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi tycker att samarbete med andra kommuner är viktig och vill inte att landskapsgränsen sätter stopp för det. För Färgelandas del kan samarbete med exempelvis Munkedal och Uddevalla ibland vara bättre

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vår kommun erbjuder vegetarisk kost alla dagar och köttfria dagar ska vara frivilliga. Kött är vår viktigaste proteinkälla.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har inga bolag i kommunen som bedriver sådan verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I första hand vill vi slopa delade turer. Vi förordar också "Rätt till heltid".

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Beslut bör ligga så nära kommuninvånarna som möjligt. I vissa fall kan lokal folkomröstning vara befogad men hänsyn måste tas till kostnad respektive nytta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är viktigt för de äldre som ofta har nedsatt kommunikation att känna sig trygga. Språkbarriärer får inte vara ett hinder.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill underlätta villabebyggelsen inom kommunen. Det kommunala bostadsbolaget har redan en stor andel av lägenhetsbeståndet inom kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte kommunernas ansvarsområde.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sveriges kommuner har redan tagit ett stort ansvar för statens misslyckade flyktingpolitik

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Skolan är i första hand en kommunal angelägenhet. De friskolor vi har idag har gör ett mycket bra arbete och ska finnas kvar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill stödja svensk, lokal kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunens skatteuttag ska vara så lågt som möjligt och kommuninvånarna ska få full valuta för sina skattepengar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Färgelandas val:

 • Anställa kommunala trygghetsvärdar
 • Bygga ett nytt äldreboende i Högsäter
 • Planlägga fler byggfärdiga bostadstomter