Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Falköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna är partiet som er saker komma och jobbar för att Sverige som ska bli bra. De andra partierna har under lång tid bedrivit en naiv politik som gjort vårt land otryggt. Vi vill se krafttag mot brottsligheten i Falköpings kommun. Sverigedemokraterna sätter välfärden först, hela Falbygden ska leva.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygga mindre högstadieskola

Sverigedemokraterna har som enda parti i Falköpings kommun ifrågasatt byggandet av Platåskolan. Falköping behöver nya skollokaler men en skola för 1100 elever kommer inte ge studiero för våra elever eller bra arbetsmiljö för våra lärare. Vi vill värna landsbygden och satsa på mindre enheter, bevara högstadiet i Kinnarp och ge skolorna mer resurser.

Satsa på välfärden och kommunala kärnuppgifter.

Det total haveriet med kommunens biogasanläggning kan inte undgått någon samhällsintresserad Falköpingsbo. Under de senaste 30 åren har projektet med biogas kostat kommunens skattebetalare strax under 100 miljoner kronor, en ren förlustaffär ända från start. Det är dags att sluta driva prestigeprojekt och istället fokusera på välfärden och våra kommuninvånare.

Öka tryggheten i Falköpings kommun

Tryggheten i Falköpings kommun har försämrats de senaste åren. Vi har samhällsproblem som mycket grundar sig i det mångkulturella experimentet. Bråk på våra högstadieskolor, äldrerån, stöldligor på landsbygden och ökad knarkförsäljning är ett resultat av detta. Falköpings kommun måste gå i framkant och inrätta en avdelning med trygghetsvakter som ett komplement till polisen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Effekten av den förda politiken ser vi i hela landet och SD har de nödvändiga lösningarna för att Sverige ska bli bra. Vår politik i riksdagen och i Falköpings kommun utgår från samma ideologiska grund och drivs av politiker som ser saker komma.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Falköpings kommun behöver ett nytt styre som inte drivs av prestige utan sätter kommuninvånarna först. Kommunpolitik har ofta en karaktär av speciella och ovanliga politiska konstellationer, och vi står öppna för att vara en konstruktiv samarbetspartner gentemot alla partier. Utifrån dagens förutsättningar är de mest troliga samarbetet mot de andra partierna till höger.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är redo att ta ansvar och styra, vi kan samarbeta med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna har som enda parti i Falköpings kommun ifrågasatt byggandet av Platåskolan. Falköping behöver nya skollokaler men en skola för 1100 elever kommer inte ge studiero för våra elever eller bra arbetsmiljö för våra lärare. Vi vill värna landsbygden och satsa på mindre enheter, bevara högstadiet i Kinnarp och ge skolorna mer resurser istället för dyra prestigeprojekt.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Under flera års tid har Sverigedemokraterna pratat om och lyft behovet att fler vakter ute som rör sig på allmänna platser och kameraövervakning i otrygga områden. Brottsligheten ökar och stora delar av Falköping är otryggt kvälls- och nattetid. Vi måste ta tillbaka kontrollen så att laglydiga medborgare kan röra sig fritt i våra tätorter när som helst på dygnet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt mittenparti som vill gagna fritt företagande. Vi ser positivt på en privatisering inom de kommunala områden effektivisering och privata alternativ sparar invånarna skattepengar utan att tumma på välfärden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Äldreomsorgen går redan idag på knäna med alldeles för lite resurser och personal. Vi vill säkra en trygg ålderdom för våra äldre och goda arbetsvillkor för vårdpersonalen. Vi vill införa riktiga språkkrav för att tillgodose en patientsäkerhet. Införa vårdbiträden som avlastar undersköterskorna så att de kan fokusera på det de är utbildade till.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna ställer sig mycket positiva till ökad direktdemokrati och att folket gör sin röst hörd. Vi aktualiserade frågan tidigare under mandatperioden och krävde en folkomröstning kring Platåskolan - övriga partier sa nej.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sveriges fullständigt naiva och kostsamma invandringspolitik har fått förödande konsekvenser för hela samhället, inte minst i skolan. Våra barn är inte en integrationsåtgärd man ska använda för att laga en misslyckad integration med.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser inte ett behov av fler hyreslägenheter i Falköping i dagsläget. Att Falköpings kommun växer naturligt och att människor vill flytta hit är mycket positivt för vår utveckling, som exempel etableringarna uppe på Fåraberget.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer så länge de privata vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverige ska självklart fortsätta minska sitt beroende av fossila bränslen, men inte i sådan takt att det går ut över vanligt folk. När vi politiker går före marknaden ser vi att bränslepriserna och elpriserna skjuter i höjden. Skattepengar ska i första hand gå till en god kvalité på vård, skola och omsorg, vi litar på att marknaden kommer hitta vägar för elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Massinvandringens effekter har varit förödande för Falköpings kommun och hela Sverige. Vi behöver ett totalstopp för asylmottagning, uppmuntra till assimilering av de som kommit hit och ge förutsättningar att återvandra för de som vill. Vi vill inrätta ett kommunalt återvandringskontor och verka för att kommunerna ges självbestämmande över sitt mottagande i framtiden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi sverigedemokrater ser positivt på friskolor för de fall de fyller efterfrågan och kan agera komplement till de kommunala skolorna. Det viktigaste för oss är kvalitén inte vem som är utförare. Vi vill ha tillgänglig vård och skola i hela kommunen, därför måste man väga etableringar av friskolor i varje enskilt fall.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Mycket av kommunens kulturpengar läggs idag på projekt som inte kommer den vanliga Falköpingsbon till gagn. Vi vill omfördela pengar till verksamhet som uppmärksammar vårt lokala kulturarv och uppmuntra till mer idrottsaktiviteter för barn och unga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Våra skattepengar ska gå till att garantera vård, skola och omsorg i världsklass. Skatten ska stå i proportion till hur mycket som krävs för att garantera en bra välfärd. Med Sverigedemokraternas politik kan vi på sikt successivt sänka skatten då vi inte lägger det på dyra prestigeprojekt och flumverksamhet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Falköpings val:

 • Anställa handläggare som hjälper invandrare att flytta tillbaka till sina ursprungsländer
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Öka antalet lärare i lågstadieskolorna