Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Falkenberg

Våra viktigaste lokala förslag

Ta tag i den ansvarslösa migrationspolitiken i kommunen

Den ansvarslösa migrationspolitiken i kommunen har fått allvarliga konsekvenser, som har gjort att kommunen har tappat kontrollen inom trygghet, utanförskap, tillit och förtroendet för medborgarna i kommunen. Vi vill att man ska integreras in i kommunen, vi vill skärpa de kommunala försörjningskraven. Vi kräver att man ska kunna tala svenska.

Att åtgärda otrygghetsproblematiken i kommunen

Vi vill att barn, ungdomar och vuxna ska kunna känna sig trygga i sin skola, arbete, i vardagen m.m. Vi ser hur stökigt och otryggt det är i flertal skolor i kommunen. Alla ska lyckas i skolan då behövs mer resurser. ALLA skall känna sig trygga i vår kommun, vi vill att det satsas mer på trygghetsskapande åtgärder bl a se utökad kameraövervakning, ordningsvakter +andra åtgärder som behövs.

Socioekonomisk trygghet med en levande landsbygd,aktivt näringsliv- föreningsliv

Vi vill vara med och utveckla hela kommunen MEN med ekonomiskt ansvar, inga vansinnesprojekt, vi har inte råd med det i längden. Vi ska inte leva på lånade eller för mycket statliga bidrag. Skola,trygghet,lag&ordning,arbetslinjen,närings/föreningsliv är en grundläggande förutsättning för en hållbar socioekonomisk balans i vår kommun från landsbygd till stad för allas bästa.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Falkenberg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kan vi förhindra brott med t ex övervakningskameror finns det ingen tvekan att ha det på offentliga platser. Man ska kunna känna sig trygg i vår kommun och kan vi då förebygga brott så är det vår skylighet som kommun att göra det.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Absolut ska det skyddas, dels med tanke på hur världsläget ser ut. Vi vill ha ett levande land - från landsbyggd till stad.

Kommunen ska ställa krav på solcellsanläggningar vid nya bostadsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi behöver ström, så absolut bör vi ha med det i planering av nya fastigheter och vid större renoveringar.

Kommunen ska säga nej till nya vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Absolut! Vi har redan förstört b la stora naturområden i vår kommun med vindkraftsparker. Glädjande är nu att vi äntligen har stoppat produktionen av fler vindkraftverk i kommunen!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Väldigt bra, vi sverigedemokrater Falkenberg satsar 1 mkr extra per planår på studiehjälp, till kommunanställda som är i behov av att bli bättre på svenska språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är svårare än vad man tror att bygga billigt men vi vill såklart att det finns en chans för alla att kunna få hyra sig en lägenhet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är ju en problematik som man måste ta krafttag om, för givetvis ska man kunna få ha tillåtelse att driva privat MEN ekonomiskt får det inte drabba de boende, de behövande samt de anställda.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Stora kostnader, allt handlar ju om vad kommunen får i statliga bidrag ?Lönsamheten? Med tanke på vad för el priser vi har, vem ska betala vad, ska kommunen stå för allt?

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Svårt att sätta ett värde på. Det bästa hade varit att förstatligat skolan helt, så hela Sveriges skolor är enhetliga.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: 21.10 per skattekrona alltså samma som idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Falkenbergs val:

 • Införa arbetssätt med två undervisande lärare per lektion
 • Servera nylagad mat till omsorgstagare i hemtjänsten
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar SD: Alla förslag är viktiga.