Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Essunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ser den verkliga verkligheten och har enkla ,sunda och effektiva lösningar för att Essungas invånare ska kunna få den bästa samhällsservicen samtidigt som vi kan utveckla kommunen i rätt takt och på rätt sätt.

Våra viktigaste lokala förslag

Minska administrativa tjänster

Att administrativa tjänster ökar okontrollerat i både region och kommun är ett välkänt problem . Personalkostnaderna inom denna kategori ökar med miljoner årligen (även i småkommuner),som enligt oss bör användas till att förbättra kärnverksamheterna .

Fria arbetsskor till omsorgspersonal

De som arbetar administrativt har ergonomiska bord och stolar mm , medan omvårdnadspersonal inte själva har råd att prioritera att köpa ergonomiska arbetsskor . Vårt förslag är ett led i att minska sjukskrivningstalen och att arbeta för en mer jämställd arbetsmiljö inom de olika yrkeskategorierna.

Förskola på obekväm arbetstid

Här har många kommuner inte hängt med i samhällsutvecklingen, då de flesta individer har arbetstider utanför förskolans ordinarie arbetstider. Att få ihop livspusslet för en familj är i dag mycket stressande , därför anser vi att förskola på obekväm arbetstid ska vara obligatorisk i varje enskild kommun , oberoende av kommunens storlek.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att SD styr .

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Essunga

En ny skola ska byggas i Jonslund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Arbetsmiljön för elever och personal ska vara god i Essunga kommun . Enda alternativet är att bygga nytt när underhållet varit mycket bristfälligt under alltför lång tid .

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det saknas personal inom äldreomsorgen och det är ett mycket krävande och viktigt jobb, så 6 timmars arbetsdag med full lön är ett steg i att lösa personalbristen och se till att personalen orkar jobba inom detta yrke en längre tid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Invånarna har denna rättighet för att själva kunna påverka viktiga beslut , så självklart ska folkomröstningar användas i större utsträckning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är en självklarhet för patientsäkerheten och en självklar rättighet för brukaren att bli förstådd , så deras rättigheter kan tillgodoses på bästa sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: För att få ungdomar att vilja bo kvar i Essunga är det viktigt att det byggs lägenheter för just ungdomar i en "lantlig" utformning som de flesta är uppvuxna i . Det är inte billigt att bygga idag men ungdomsboende borde vara rejält subventionerade fram tills man är 25 år, det är en långsiktig satsning men ett vinnande koncept för alla parter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Valfriheten är viktig för en kommun, då alla människor har olika önskningar om hur de vill ha det när de kommit i det stadiet då de behöver samhällets tjänster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kulturskolans terminsavgifter borde vara betydligt billigare så alla barn har en chans att kunna delta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det finns andra sätt att få mer pengar över till kärnverksamheterna än att höja skatten. Personalkostnaderna inom det administrativa ökar drastiskt, olika samarbetsorgan kommuner emellan utvärderas inte med fokus på kostnad mot "verkan" och sedan köper vi väldigt mycket IT som kan ifrågasättas om den nyttjas till fullo. Dessa områden bör granskas årligen .

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Essungas val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar och helger
 • Renovera kommunens skolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar SD: