Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har viljan och förslagen för att kunna vända utvecklingen och åter kunna skapa en känsla av trygghet. Vi är beredda att ge Eskilstuna ett nytt ledarskap som behövs för en förändring.

Våra viktigaste lokala förslag

Uppmuntra fler att våga vittna

För att bryta den utbredda tystnadskulturen ska ett massivt arbete dras igång för att uppmuntra fler att våga vittna mot yrkeskriminella. Fokus ska vara de utsatta stadsdelarna. Arbetet ska utformas och genomföras tillsammans med Polis, föreningsliv och näringsliv för ökad effekt.

Trygghetsbidrag till föreningslivet

Fler föreningar ska genom trygghetsbidraget stimuleras till att ta ett större samhällsansvar för tryggheten genom ökad närvaro i otrygga områden. Det kan vara allt ifrån att arbeta med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, stärka ungdomar att våga vittna till att arrangera nattvandringar.

Återhållsam befolkningsökning

Vår ambition är att lägga om politiken så att befolkningsutvecklingen ska leda till positiv tillväxt i takt med stadens förmåga att bygga bostäder, möjliggöra utbildningsplatser, arbetstillfällen och gemenskap mellan stadens invånare. Tanken är att nya invånare måste ha en plan om hur de ska kunna försörja sig innan de flyttar hit.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vår ambition är att styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Flygplatsen behövs för att kunna utveckla logistikparken samt så kan det komma finnas möjlighet att bygga ut flygplatsen i framtiden.

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen har köpt in en mobil scen som kommer kunna ställas dit vid behov. Vi anser att det räcker tills vidare. Dessutom så användes den gamla och numera rivna fasta scenen inte alls mycket sista åren den fanns kvar.

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det behövs fler utbildningar som leder till riktiga jobb.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Förutsatt att de aktörer som finns är seriösa och levererar god kvalité.

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns inget självändamål att kommunen ska äga ett stort lägenhetsbestånd. Vi är öppna för att sälja av ytterligare hyreslägenheter som står inför stort renoveringsbehov till nya ägare som kan ge löften om fortsatta rimliga hyror.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte en kommunal angelägenhet att bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata. Kommunen ska ha fokus på kärnverksamheterna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det råder redan brist på personal inom äldreomsorgen och att minska arbetstiden kommer leda till ännu större brist. Men vi är öppna och lyhörda gentemot modern forskning på området för att hitta en bra balans mellan arbetsvillkor och tillräcklig bemanning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är en självklarhet för oss. Borde ha införts för längesen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska verka för att fler laddstolpar kommer till. Däremot behöver kommunen nödvändigtvis inte äga alla.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen vet bättre än staten kring hur förutsättningarna att ta emot nyanlända ser ut just i Eskilstuna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Privata alternativ är ett bra komplement till den kommunala. Vår ambition är att förbättra den kommunala och välkomna de privata och låta det egna skolvalet avgöra utvecklingen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Skattetrycket är alldeles för högt i Eskilstuna. Det måste löna sig att arbeta. Därför vill vi sänka skatten ner till jämförbara städer. Exempelvis ner till Västerås nivå.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Eskilstunas val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Införa trygghetsbidrag till föreningar som nattvandrar

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Eskilstunas val:

 • Anställa fler speciallärare i kommunens skolor
 • Främja bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta