Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för ordning och reda samt trygghet och tradition! Skolklasser skall inte vara större än ca 20 elever och stökiga/ mobbande elever skall flyttas till jourklasser. Vi prioriterar skola, vård och omsorg och spar in på kommunala skrytbyggen (reducerar 1%-regeln) och intensifierar kontrollen av bidragsfusk. Vi vill införa rådgivande folkomröstningar i viktigare frågor, såsom Paus-huset mm.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet och säkerhet

Utökad kameraövervakning inom utsatta områden, kombinerat med omedelbar väktarinsats. Kommunala stödpersoner till äldre brottsoffer samt andra som drabbats av svårare brott. Förebyggande arbete i skolor där lärare skall ges starkt stöd i att utöva sitt yrke samt att åtgärder mot mobbing, radikalisering, könsförtryck och respekt för medmänniskor får högsta prioritet. Stökiga elever flyttas bort

En kommunal ekonomi i balans

Slopande av kostsamma internfaktureringsprocesser där det är möjligt. Genom intern styrning och kontroll fokusera på kärnverksamhet. Avstå från kostsamma symbolprojekt och reducera 1%-regeln vid inköp av konst för kommunala byggnader (använd lokala resurser istället). Införande av lokla rådgivande folkomröstningar, om t ex Paushuset, Statt-tomten etc

Säkerställ kommunal el- och energiförsörjning

Säkerställ att det kommunala energibolagets verksamhet tar höjd för kommande inflyttningar och att det finns alternativ vid ett beredskapsläge i det fall energiförsörjningen störs

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I princip inte, då det lokalt ofta handlar om väldigt praktiska saker.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser en koalition där M, SD och KD utgör en borgerlig kärna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser det som svårt att få till ett styre med V och S

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det kostar mer än det drar in att driva badhuset. Kommunen bör fokusera på kärnfrågor som skola, vård och omsorg i stället.

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig De flesta behöver bilen för att kunna ta sig till stan och handla. Omöjliggör man biltrafik där så kommer centrumhandeln totalt dö ut. Det är illa nog som det är idag.

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ett hotell skulle få liv i stadskärnan och det råder ju brist på övernattningsmöjligheter i stan. Hotellet skulle även kunna inrymma butiker, sammankomstutrymmen och andra faciliteter som kan utnyttjas av andra än bara hotellgäster.

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Lokalen är omtyckt och passar för verksamheten och kan vara ett bra komplement till det nya kulturhuset när det blir färdigt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Valfrihet är bra men då måste kontrollen av kvaliteten i vården våra frekvent och ha väldigt tydliga beskrivningar för vad som skall ingå. Det får inte bli en kassako för utländska riskkapitalister.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är ett tungt jobb med mycket ansvar och bör premieras därefter. Att ha anställda som trivs och ger bra service är A och O i en högkvalitativ vård.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är ett måste, ur flera perspektiv. Dels måste den anställde förstå direktiv och recept, dels måste denne kunna kommunicera med vårdtagaren - både för att förstå/ uppfatta behov men även för att kunna ge socialt stöd i form av umgänge. Vården är inte ett integrationsprojekt

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är svårt nog för de yngre att kunna flytta hemifrån, skaffa jobb och få till ett eget liv. Bostadsmarknaden är inte rolig för de yngre i dagsläget.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om vi skall driva på omställningen till el så behövs stolpar, men vi måste även se till att det finns elkapacitet fram till dem.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är ett av våra viktigaste förslag och ett stort steg mot verkligt inflytande för kommunmedlemmarna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Det kommer krävas omfattande investeringar om vi skall få ned storleken på klasserna och höja kvaliteten i undervisningen. Det fria skolvalet är viktigt då olika privata skolor kan ha olika inriktningar, typ språk, naturvetenskap etc

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi har idag en ansträngd kommunal ekonomi och många eftersatta områden såsom skola, vård och omsorg där stora satsningar behövs. Kulturen är lite "lyx" under sådana omständigheter men att spara är inte detsamma som att stryka den helt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Skattetrycket i kombination med inflation och höjda priser på energi, drivmedel och mat gör att vi i praktiken får en avsevärt försämrad livskvalitet. Vi ser det som bättre att spara på kommunala utgifter än att höja skatterna!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Enköpings val:

 • Införa fri parkering i två timmar i centrala Enköping
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka grundbemanningen i kommunens hemtjänst