Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Emmaboda

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna har och kommer att fortsätta se nya problem komma innan det är försent samt presentera effektiva lösningar. Vi gör ord till handling och kan arbeta konstruktivt med alla för att nå bästa resultat för kommuninvånarna. Vår vision är en kommun som fokuserar på sina grunduppgifter och där alla invånare kan känna sig trygga med de grundläggande samhällsfunktionerna.

Våra viktigaste lokala förslag

Språkkrav i äldreomsorgen

Vid nyanställningar till äldreomsorgen i kommunen ska godkänt kunskapsprov i svenska vara ett krav. Detta för att undvika språkfel som kan göra stor skada för brukarna samt ge den trygga och effektiva äldrevården de förtjänar.

Trygghet på allvar.

Kommunen har stora trygghetsproblem som på riktigt behöver åtgärdas. Därför går vi till val på trygghetskameror, kommunala väktare och drogtester på vår gymnasieskola.

Kommunal återvandringshandläggare

För att effektivt hjälpa och uppmuntra personer som inte känner sig hemma i Sverige eller av andra anledningar inte trivs så behöver kommunen erbjuda hjälp och stöd för dessa personer att kunna återvända till sina hemländer. Kommunen behöver därför ha en återvandringshandläggare som jobbar aktivt med återvandring.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vår politik är ideologiskt förankrad med moderpartiet. De frågor vi driver är anpassade för Emmaboda kommun precis som alla lokala partiföreningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverigedemokraterna siktar på att vara det styrande partiet i kommunen och kan diskutera med alla partier för att nå fram med vår politik. I nuläget är det dock mest realistiskt att söka fördjupade samarbeten med alliansen i Emmaboda. Om möjligt utan Centerpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier med andra visioner och ideologier är svårt att ha ett samarbete med.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Emmaboda

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Otryggheten tar nya höjder och för att motverka det måste kommunen ta till nya åtgärder för att hindra problemen. Kameror på vissa utsatta platser är därför rätt väg att gå.

En handläggare ska stötta invandrare som vill återvända till ursprungslandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det finns många individer i Sverige och Emmaboda där återvandring är en viktig åtgärd av olika själ. Kommunen behöver därför hjälpa till att driva en aktiv återvandringspolitik.

Äldreboenden och hemtjänst ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det socialkonservativa samhället strävar efter att det offentliga ska kunna hjälpa de svaga. Kommunen behöver därför bedriva kvalitetsvård.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen ska i största möjliga mån inte bedriva mer verksamhet än vad som krävs. Kommunen bör minska antalet kommunala bolag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Både en kötträtt och vegetariskt ska erbjudas för elevernas valfrihet i matsalen varje dag. Däremot ska fläskfritt alternativ utöver det ordinarie aldrig erbjudas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det viktigaste är att äldreomsorgen håller en hög standard och att personalen har bra arbetsvillkor. Då det råder en viss personalbrist i äldreomsorgen i hela landet kan inte kortare arbetsdagar införas som norm.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Fyra år kan vara en lång tid och då bör möjligheten för kommuninvånarna att säga sitt i viktiga frågor genom folkomröstning vara stor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Problem i äldreomsorgen som uppstår på grund av bristfällig svenska ska inte förekomma. För att säkerställa det behövs språkkrav vid nyanställning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill se en aktiv bostadspolitik och motsätter oss marknadshyror.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska inte ha huvudansvar för en stor uppsättning publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen har på grund av en stor flyktingmottagning fått stora problem. För att inte fortsätta spä på med nya problem ska kommunen aktivt helt motsätta sig att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: I den mån privata skolor bedrivs med hög kvalité är de välkomna till Emmaboda.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunen ska inte finansiera stora kulturprojekt som inte gynnar den stora majoriteten. Kommunen ska fortsätta bedriva en kvalitativ kulturskola samt enbart finansiera tidlös konst vars syfte inte är att provocera.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen ska i största möjliga mån enbart bedriva kommunens grundfrågor. Därav kan pengar frigöras för att finansiera skattesänkningar för invånarna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Emmabodas val:

 • Ge snabbare service till företag i kommunen
 • Göra insatser för att höja studieresultaten i årskurs 9
 • Rusta upp kommunens äldreboenden