Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Ekerö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det enda partiet som arbetar proaktivt och som verkar förstå hur snabbt det kan vända till det sämre. Vi har mälaröborna i fokus i vår politik

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Vi satsar på tryggheten för barn i skola och förskola. Vi satsar på att öka tryggheten för kvinnor och den livskvalitet det innebär. I arbetet inkluderar det att motverka hedersförtryck och ökar flickors möjlighet att göra sina egna livsval. Vi satsar också på tryggheten på gator och torg i form av övervakningskameror och trygghetsvärdar som komplement till polis.

Bebyggelse och boende

Vi vill bygga småskaligt och assimilerande, det innebär bland annat att vi inte vill bygga byggnader som sticker ut på ett negativt sätt. Vi främjar allas möjlighet att äga sitt eget boende. Villaägarnas inflytande i ny bebyggelse ska vara primär, då Ekerö är en villakommun.

Vårt kulturarv är vårt ansvar

Ekerö har ett rikt kulturarv som är värt att förvalta med respekt. Vi ser det positiva i att använda dagens teknik för att förmedla kunskap. Vi vill inkludera hembygdsgårdar och lokala föreningar i arbetet kring kulturarvet. Vi ser detta som en del i att öka turismen till Mälaröarna, viket också gynnar det lokala näringslivet som en del i utvecklingen av det lokalt närproducerade.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett samarbete med M ligger närmast, om vi inte får egen majotitet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser till sakpolitiken och hur det blir bäst för kommunens invånare.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi utökar skolan i etapper, för att säkra kvaliteten och komma bort från sammanslagna klasser. Vi bygger upp Munsö skolan för att bli en bestående skola.

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi behöver en plats där möten kan ske över generationsgränserna, men vi ser den aktiviteten som bäst utomhus i parkmiljö.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser strandskyddet som en fråga som ska ha kommunalt mandat. Att bygga strandnära ökar på attraktionskraften. Men sedan finns det områden, där miljöbilden ska förvaltas med omsorg.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser en tillfredsställande mix av kommunala- och privata skolor. Det gynnar samtliga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En viktigare punkt är att minska andelen timanställda och gå över till heltidsanställning. Dock ska det vara frivilligt

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det ska inte utnyttjas i onödan, utan ska vara frågor av större vikt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En självklarhet, just för att vi bryr oss.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bussning och kvotering tror vi inte på. Våra barn ska inte användas som integrationsverktyg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ska kvarhålla vår småstadskänsla och därför vara restriktiva i byggandet av större bostadslängor. Vi ser istället en kommunal utredning hur vi kan vara behjälpliga till köp av bostad. Ifall det bli verklighet med ett statligt lån till kontantinsatsen, kan även vi som kommun vara behjälplig i processen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Driftsformen är inte det viktigaste, utan kvaliteten. Vi ser stärkta kontroller som positivt, gällande privata företag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja! Vi har inte bostäder, som kan ges på en rättvis grund. Vi ser inte varför våra medborgare ska förlora sin köplats och chans till lägenhet som rättvis. Bosättningslagen är ett hårt slag mot kommunerna, som får ta smällen för regeringens oansvariga migrationspolitik

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser en tillfredsställande mix av kommunala- och privata skolor. Det gynnar mälaröborna på ett bra sätt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det handlar inte om hur mycket pengar vi lägger, utan vad vi gör med varje satsad krona. Vi som kommun kan effektivisera på en helt annan nivå än idag. Mer av kulturhistoria och mindre märklig konst, som ingen förstår.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Våra medborgare ska inte betala mer skatt än behövligt. kärnverksamheterna ska hålla en hög nivå samt att vi ska ha ett överskottsmål på minimum 1,5%. Blir resultatet bättre än så och mot den bakgrunden, betalar medborgarna för mycket skatt

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Ekerös val:

 • Anställa kommunala trygghetsvärdar
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Ordna fler lokaler åt föreningar