Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Eda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för en långsiktigt god ekoniomisk politik dör alla är vinnare framåt

Våra viktigaste lokala förslag

Levande landsbygd

Vi vill att hela landsbygden ska leva, vi vet att om skolor som lagts ner tidigare öppnas upp är det inte endast landsbygden utan hela regionen som blir vinnare.

Skolan

Alla skolor ska vara kvar och mindre skolor i landsbygden bör öppnas upp igen

Ekonomin

Svår tid framöver men vi måste våga satsa rätt så kommunen går framåt och blir en attraktiv kommun att leva i

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att SD får över 50%

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Efter valet kan allt ändras så vi stänger inga dörrar

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Eda

Kommunen ska säga ja till vindkraft på Björnetjärnsberget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ska inte subventionera vindkraftverk utan göra det med vattenverk istället, dom finns redan och där behövs ej naturen rivas ner för bygge

Demensvården ska centraliseras till Charlottenberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att dememnsen samlas är bra men vi måste se till att alla våra lokaler brukas så vi inte får massa tomma lokaler som kostar pengar

Högstadiet ska centraliseras till Gunnarbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kommer inte sek så länge SD har något lite att säga till om

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Eleverna själva ska få välja, vi ska inte tvinga elever äta vad dom inte vill äta

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om inte avecklas så ska dom göras om så dom inte konkurrerar mer än lagen tillåter

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Föt tidigt att göra det nu, i framtiden kanske men inte nu

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Är väl självklart man ska kunna svenska för att jobba inom vården i kommunen

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Har inga sådana frågor Eda

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Billiga lägenheter behövs så vi får mer personer att bo i Eda

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Finns för och nackdelar

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ska nu fordonsindustrin bli elektrisk så måste det finnas laddstolpar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: I eda är den minimal så det är inga problem

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kultur är bra men vi måste få till vården och skolan före vi höjer kulturen

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: När det bli nytt dtyre kan vi sänka skatten och ändå gå mer plus

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sverigedemokraterna Eda har hoppat över denna fråga