Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Dorotea

Varför ska väljarna rösta på er?

Som det är nu är Sverigedemokraterna det enda parti som ser till medborgarnas bästa. Bland annat genom att satsa mer pengar på kärnverksamheterna och mindre pengar på politikernas arvoden. Tyvärr är vi ensamma om att driva den frågan. Vi är även det enda oppositionspartiet som lämnar in en alternativ budget varje år.

Våra viktigaste lokala förslag

Bibehåll ungdomarna i kommunen

Sverigedemokraterna anser att Dorotea kommun ska vara attraktivt att bo i även för den yngre generationen. För att veta vad den målgruppen anser så behöver politikerna samtala med dem och få höra deras synpunkter samt önskemål. Kommunen saknar en plats där de äldre ungdomarna kan umgås, fler arbetstillfällen och fler distansutbildningar. Detta är en generation som kommunen bör prioritera mer.

Sänk politikernas och tjänstemännens arvoden - satsa mer på kärnverksamheterna

Sverigedemokraterna är det enda partiet som anser att partistödet samt arvodena ska sänkas inom kommunen. Vi anser även att tjänstemannaposterna bör ses över och regleras. Kommunen ska alltid förvalta skattebetalarnas pengar med respekt, vilket inte görs om man som politiker hela tiden strävar efter högre arvoden. Istället bör mer medel ges till kärnverksamheterna.

Främja det lokala företagsklimatet

Sverigedemokraterna anser att kommunen ska satsa mer på småföretagen genom tex utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar samt sänkt arbetsgivaravgift etc. Vi vill också att kommunen ska skapa förutsättningar för samarbeten med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende samt främja socialt företagande och erbjuda studenter praktik i den kommunala verksamheten.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vår vision är att vi har mer inflytande efter valet. Skattebetalarnas pengar måste sörjas med omsorg för medborgarna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej så länge som vi får inflytande och kan driva vår politik.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Dorotea

Den kommunala musikskolan ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi i Sverigedemokraterna har budgeterat och även motionerat om att avveckla musikskolan till förmån för kärnverksamheterna.

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att den inhemska energiproduktionen skall stanna kvar lokalt.

Kommunen ska säga ja till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Nej vi skall först och främst värna om de kommunala vetot samt motsäga oss från all form av etablering av vindkraftverk i kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej det behöver inte avvecklas men Vi tycker att det skall finnas en balanserad marknad där varken kommunala eller de privata näringsliven konkurrerar ut varandra.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Riskerna med 6 timmars arbetsdag är att det kan öka stressen för medarbetarna samt att det även kan leda till övertidsarbete. Äldreomsorgen är redan pressad som den är idag och vi måste värna om våra flitiga medarbetare.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Större frågor med större beslut bör beslutas demokratiskt av kommunens medborgare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart ska våra brukare kunna känna sig trygga med att den personal som vårdar dem ska ha de färdigheter som krävs för att klara jobbet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna vill sätta nyanlända elever i så kallade förberedelseskolor. Detta för att svenska kunskaperna ska bli tillräckligt bra innan den ordinarie skolan tar vid.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Idag sparar kommunen mer pengar på att riva undermåliga fastigheter än att renovera de lägenheter som står tomma. Kommunen bör därför först se över de fastigheter som finns innan man finansierar fler.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna välkomnar konkurrens inom välfärds- sektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Även om Vi inte ser något större behov av laddstolpar just i Dorotea så bör kommunen ändå tillgodose så möjligheten finns att ladda eventuella elbilar inom kommunens gränser.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi i Sverigedemokraterna har inget emot eventuella friskolor inom kommunen däremot så anser vi att det ska vara hårdare krav och regler på friskolor för att göra det tryggare och bättre för eleverna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Den form av kultur som vi i Sverigedemokraterna värnar extra om är till exempel fornminnen, antika fyndplatser och gamla gravar etc. Vi ser även hembygdsgården "Kullerbacken" som ett viktigt kulturarv som har etablerats av generationer innan oss och som vi måste värna om. Dock så ska de satsningar som görs inom kultursektorn aldrig påverka negativt på kärnverksamheten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunalskatten i Dorotea är den högsta i hela landet. Detta riskerar att flertalet väljer att lämna kommunen. Då vi är en liten kommun så har vi hamnat i en ond spiral där en större sänkning skulle leda till att kommunen går minus. Dock så anser vi att man ska kunna sänka skatten en del. All politik handlar om prioriteringar. Ska vi behålla medborgarna så måste vi se över skatteintäkterna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Doroteas val:

 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Servera mer ekologisk mat i skolor och på äldreboenden
 • Sänka kommunpolitikernas arvoden

Så svarar SD: Extra viktig För äldre kan trygghetslarm vara en påtaglig kostnad. Trygghetslarm ska aldrig behöva väljas bort för att man ska ha råd med mat och medicin. Elever och äldre är i stort behov av näring och bör därför få en god, näringsrik, ekologisk och närproducerad kost. Man ska förvalta skattebetalarnas pengar med respekt och det gör man inte om man prioriterar sin egen plånbok före kommunens medborgare.