Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Degerfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för tradition och trygghet i vårt samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldrenämnd

Att skapa egen nämnd för äldreomsorgen i stället för att som idag låta dessa frågor behandlas i socialnämnden.

Skottlandsmodellen

Att införa Skottlandsmodellen fullt ut med tidsangivelse och klargjord metodik.

Effektivare tillväxtenhet

Bättre fokusering på företag utanför kommunens gränser. Revidering av detaljplaner för nyetableringar av företag/industri.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det kan säkert finnas något men inget som skulle vara avgörande för vår politik.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD,M,KD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

S

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Degerfors

Anpassa upphandlingar av varor och tjänster så att lokala företag kan delta

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För att trygga självförsörjningsgraden för Degerfors kommun.

Digitaliseringen av äldreomsorgen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Hänsyn måste dock beaktas för de äldres förmåga att hantera digitalisering.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ingen, säger INGEN, skall påtvingas köttfri mat. Det skall alltid finnas alternativ att välja.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Orimligt i nuläget. Blir pejudicerande för många andra brancher.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: För att stärka den lokala demokratin. Det demokratiska underskottet är allt för stort.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig En absolut självklarhet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Dock ingen typ av kvotering.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Hänsyn bör dock beaktas när det gäller kommunala bostadsföretag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Skulle alternativet vara att förbjuda privata företag?

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Frågan är allt för komplex att beskriva här. Vindkraft, kärnkraft, fossilfri energi!

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Den kommunala självbestämmanderätten skall gälla.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Eftersom vi inte har några privata aktörer i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Eftersom vår kommun är en högskattekommun.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sverigedemokraterna Degerfors har hoppat över denna fråga