Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Bräcke

Varför ska väljarna rösta på er?

Bräcke kommun har den tredje högsta kommunskatten i landet. Trots detta är kommunen tvungen att söka "nödlån" Vi vill se en kommun med bra ekonomi, fungerande vård och omsorg och en bra skola för våra unga.

Våra viktigaste lokala förslag

Hur ser kommunens verksamhet ut "Back to basic"

Här avser vi att kommunen har ett antal lagar att förhålla sig till, dvs baslinjen i kommunens verksamhet. Gör Bräcke kommun mer än det är frågan? Gör kommunen saker som inte är uppstyrda av lagar o regler. Två Exempel är kommunen kontra Folkets hus och den relationen som finns mellan dessa. Även skidtunneln i Gällö och kommunens ekonomiska stöd till den.

Genomlysning av Bräcke kommuns ekonomi

En genomlysning av hur penningströmmarna går i Bräcke kommun. Den genomlysningen bör vara helt transparent för kommunes innevånarna. Eftersom Bräcke ligger på tredje plats vad som gäller kommunala skatter i Sverige, kan det vara på sin plats att medborgarna får insyn i problemen. Skattetrycket är högst i Dorotea 35,15 / 100 kr Munkedal med 35,11 / 100 kr Bräcke med 35,09 / 100 kr

Skola och utbildning i Bräcke kommun.

Hur ser lärartätheten ut i Bräcke kommun och är dessa lärare behöriga. Hur väl underhålls de skolor och andra fastigheter som finns inom kommunen

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej! De politiska frågorna som vi hanterar är på lokal kommunnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Förhoppningsfullt kommer det politiska styret bestå av kloka män och kvinnor som har idéer och handlingskraft. Istället för en massa politiska låsningar som bara skapar problem och handlingsförlamning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Egentligen inte. Det hela beror på inställning och attityd.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Bräcke

Kommunen bidrag till skidtunneln i Bräcke ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill se en ordentlig genomgång av skidtunneln. Hur ser ekonomin ut? Finns det privata intressenter som kan gå in ekonomiskt i projektet? Men att Bräcke kommun ska fortsätta att kasta in skattepengar i detta projekt utan att få något för det, ser SD inte som en lösning.

Kommunens tomma bostäder i Bräcke och Kälarne ska rivas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att kommunen har en mängd tomma bostäder är naturligvis inte bra. Men innan bostäderna rivs kanske kommunen bör undersöka om det finns någon som är intresserad att ta över. Finns det någon bostad som är i sådant skick att de bör behållas? Finns det inte det bör fastigheterna rivas tyvärr.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi hoppas att skolserveringen serverar sådan mat som eleverna uppskattar att äta. Det inkluderar grönsaker också. Att specifikt peka på två dagar och säga att nu får ni bara äta detta och dricka detta, det ser vi som ett dåligt förslag. Länge leve valfriheten

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att blanda ihop privat näringsliv och kommunalt näringsliv är för det mesta inte så bra. De två finansieringssätten är inte kompatibla, planekonomi och marknadsekonomi. Undantag från detta kan i vissa fall vara helt nödvändigt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Har svårt att se att en yrkesgrupp ska särbehandlas på det sättet. Det finns många yrkesgrupper som har ett mycket tungt jobb.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja! Självklart

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Jag kan inte se att detta löser några problem alls med Svenska skolor. Är det inte bättre att vi försöker göra skolorna bättre genom att införa en godkänd nivå för Svenska, mattematik, fysik, geografi osv för alla typer av skolor. Det kan hända att friskolor inte behövs om alla skolor måste uppnå ett godkänt utbildningskriterium i sina skolor. Det finns skolor som drivs som föräldrakooperativ.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Inte Bräcke kommun i alla fall. Efter vad jag förstår är kommunens ekonomi inte av sådan art att det går och finansiera billiga hyreslägenheter Sed fråga 2

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: De som är bäst lämpade för att driva äldreboende och hemtjänst bör göra det, kommun eller ett företag. Naturligtvis ska verksamheten under granskas noggrant av beställaren. Det gäller oberoende om det är en kommunala utförare, eller privata utförare. Gällande lagar skall följas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej! absolut inte Ska kommunen även ansvara för att det finns bensinstationer i kommunen?

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bräcke kommun har Sveriges tredje högsta kommunalskatt i landet och har sökt nödlån. Med det sagt är det en fråga om kommunen har resurser att ta emot flyktingar överhuvudtaget.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Efter vad vi förstår är kommunen och Folkets hus -rörelsen ganska hopkopplad i Bräcke kommun. Frågan är om det är en bra lösning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Är kultur viktig? Möjligt men frågan är om situationen i kommunen är som den är. Vad är viktig? Hellre en bra fungerande åldringsvård och skola.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: För att attrahera nya kommuninnevånare och nya företag måste skatten ned. Bibehålls denna höga skatt är det risk att Bräcke kommun, med de samhällen som finns här nu kommer att minska eller bli öde. Skolor, järnväg, vårdcentraler osv försvinner. Den utvecklingen måste vändas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Bräckes val:

 • Öka stödet till det lokala näringslivet