Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Botkyrka

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi inte är som alla de andra partierna.

Våra viktigaste lokala förslag

Botkyrka e-sportcenter

Upprättandet av ett e-sportcenter med utbildningsmöjligheter inom bland annat programmering.

Tiggeriförbud

Sverigedemokraterna vill i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar, föremål, eller material på områden kring återvinnings- och pantstationer, samt på områden i närheten av sådana stationer, såsom parkering och entréområden utanför butiker.

Barnavårdscentral och vårdcentral i Grödinge

Sverigedemokraterna vill se en dialog mellan Botkyrka kommun och Region Stockholm gällande utsikterna att Grödinge får en barnavårdscentral och en vårdcentral.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbetet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på riksnivå har visat sig att fungera mycket bra och vi tror att ett liknande samarbete skulle fungera även i Botkyrka.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi kan samarbeta med alla partier som vill göra Botkyrka bra igen.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna hade hellre sett ett förbud mot tiggeriet, men polistillstånd är ett steg i rätt riktning.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är positiva till förslag som underlättar småbarnsföräldrars livspussel.

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna menar att vi i Botkyrka inte själva kan lösa världens miljöproblem, därför vill vi värna vår unika naturmiljö och ta vår del av ansvaret för de globala utmaningarna, samtidigt som vår miljöhänsyn tar sin utgångspunkt i kärleken och omtanken om den egna hembygden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För Sverigedemokraterna är goda kunskaper i svenska språket en förutsättning för en fungerande assimilationspolitik. Utan kunskaper i svenska språket är det svårt att ta del av det svenska samhälls- och kulturlivet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är mycket positiva till kommunala satsningar på infrastruktur med fler laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna anser att Botkyrka har tagit ett stort ansvar redan och att kommunen nu bör fokusera på att hjälpa att assimilera de som är här.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är positiva till att invånarna får mer att säga till om i kommunen.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill av hänsyn till de unga flickor som berörs inte tillåta ansiktstäckande slöja i för- eller grundskolan. Heltäckande beslöjning är ett uttryck för en reaktionär och kvinnoförkastande kultur som inte hör hemma i ett öppet och jämställt samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att det i dagsläget finns viktigare prioriteringar för Botkyrka kommun än kultursatsningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna har som ambition att på sikt sänka kommunalskatten i Botkyrka.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Botkyrkas val:

 • Anställa patrullerande ordningsvakter
 • Lägga mer resurser på att snygga till på offentliga platser
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Botkyrkas val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Införa jourklasser för elever som inte fungerar i normal skolsituation
 • Öka andelen vuxna i kommunens skolor