Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Bollnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi inte är som alla de andra. Vi lade förslag om otryggheten på Resecentrum innan det stod i tidningen, vi var det enda partiet som röstade mot nedläggningen av Hamrelunds äldreboende, det enda som inte vill ha ett höghus på Långnäs, vi lade ett förslag om att sänka politikerlönerna. Vi tar ansvar med en politik som satsar där det behövs, och är försiktig med att slösa. Vi är på riktigt.

Våra viktigaste lokala förslag

Söderhamnsmodellen

Sverigedemokraterna Bollnäs tar personalen inom äldreomsorgen på allvar, deras arbetsvillkor är ohållbara. Vi vill därför införa Söderhamnsmodellen i Bollnäs, detta skulle innebära att alla delade turer är frivilliga och kompenseras även, antingen i högre lön eller med ledig tid. Detta är ett steg i rätt riktning för att trygga äldreomsorgen genom att skapa bättre arbetsvillkor för personalen!

Trygghetsfrämjande kameraövervakning

Vi i Sverigedemokraterna har vid flertalet tillfällen lagt förslag om trygghetsfrämjande kameraövervakning och svaret från majoriteten är att de "jobbar med det". Medans styrande politiker släpar benen efter sig i denna fråga undviker medborgarna Bollnäs resecentrum och andra utsatta områden på grund av den påtagliga otryggheten. Här behövs handlingskraft!

Inför integrationsplikt

Vi vill införa en integrationsplikt för nyanlända i Bollnäs, där man i början av etableringsprocessen upprättar en integrationsplan med efterlevnadskrav. Den ska tydliggöra vad som förväntas av de som kommer hit och ge struktur för integrationsprocessen, med SFI, praktik, och så vidare. En kravbaserad integrationspolitik kommer att få fler att komma ur åtgärder och in i arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Här i Bollnäs så har vi åsikter om kommunpolitik som är specifik för Bollnäs, det är ju inte så att Sverigedemokraterna på riksnivå har en politik om Bollnäs, utan vi hanterar olika frågor men med samma grundvärderingar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste för oss är att få inflytande för att föra kommunen i en mer sansad riktning med fokus på trygghet och välfärd. Många av partierna i fullmäktige har goda idéer men även en olika grad av verklighetsförankring. Vi ser oss stå närmast KD och M i helhetssynen på kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi har sett hur otryggheten drabbat delar av centrala Bollnäs, exempelvis Resecentrum. Kameraövervakning är en del i trygghetsarbetet och verkar avskräckande och hjälper polisens arbete med att lagföra brottslighet.

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Nej, Bollnäs har redan väldigt många vindkraftverk. Vi är i topp i Gävleborg och har fler vindkraftverk än vad t.o.m. Regeringen har satt som mål. Om vi tillåter att fler vindkraftverk byggs finns det en risk att det kryper för nära inpå där människor bor. Detta kan leda till minskat värde på våra invånares bostäder, negativ miljöpåverkan samt en negativ påverkan på människors hälsa och turismen.

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna har länge förespråkat närodlat då det skulle gynna våra lokala bönder samt minska påverkan på miljö och klimat då transportsträckorna kortas ned.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill inte ta bort köttet från våra skolor. Eleverna ska ha tillgång till vegetariska alternativ men köttet ska fortsatt erbjudas. Våra köttbönder gör ett otroligt viktigt jobb och bidrar till våra öppna jordbrukslandskap.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ett exempel på detta i Bollnäs är de kommunala gymmen. Det är inte en kommunal angelägenhet att driva gym och det snedvrider marknaden och skadar lokala företagare. Samtidigt ska man ha i åtanke vissa kommundelar som kan stå utan gym vid en avveckling, så man måste ha en pragmatisk syn på det hela.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi måste stärka arbetsvillkoren för anställda inom äldreomsorgen. Vi föreslår införandet av Söderhamnsmodellen, avskaffade delade turer, höjda löner, inflytande över schemasättning och en stor lönesatsning. Vi behöver dock fler händer i vården och mer personal, att jobba mindre är inte lösningen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Äldre människor som kan befinna sig i en utsatt situation med rörelsehinder, demens eller liknande, och ofta har problem med hörseln, ska kunna kommunicera med den personal som är där för att ta hand om dem. Äldreomsorgen är ett otroligt viktigt yrke, inte ett integrationsprojekt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna motsätter sig all typ av "bussning" och kvotering. Vi ställer inte upp på att svenska barn ska bli åsidosatta för att lösa det integrationshaveri som flera regeringar har skapat.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bollnäs kommun har idag en god tillgång på lägenheter och Bollnäs Bostäder har flera projekt på gång. Den stora bristen idag finns inte bland de billiga hyreslägenheterna utan hos möjligheten för unga att flytta till något större, kanske ett eget hus, och starta en familj. Det är där fokus måste ligga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Så länge kvaliteten på verksamheten följs upp noggrant är vi väldigt positiva till sådana privata företag. Statistik visar även att brukarna ofta är mer nöjda med privata boenden jämfört med kommunala.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte kommunens roll att erbjuda denna typ av tjänst. Däremot så kan kommunen vid sina egna verksamheter erbjuda laddstolpar, men det ska inte bli en business för kommunen, precis som att kommunen inte ska driva egna bensinmackar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi drivs varken av privatiseringsiver eller kommunaliseringshets. Vi har idag både kommunala och privata skolor som erbjuder god utbildning till invånarna. Behövs det en ny skola så kan man i det skedet se om det finns intresse från privata företag, men det ska inte säljas ut bara för att.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunen lägger idag väldigt mycket pengar på kultur sett till sin storlek. Den största delen av kostnaden är olika lokalkostnader. Samtidigt så är kommunen i ett tufft ekonomiskt läge och vi behöver se över kostnader och utgifter för att trygga välfärdens kärna. Kulturen behövs effektiviseras. För oss är barnens kultur mer prioriterad än vuxenkulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Skatten ska vara tillräckligt hög för att leverera en god välfärd till kommuninvånarna men inte en krona högre. Det ekonomiska läget är tufft och vi måste få fler lokala företag, fler i arbete, minska slöseriet, och sluta kasta pengar på drömbaserade integrationsprojekt som inte fungerar. Så säkerställer vi en god välfärd, inte genom konstanta skattehöjningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Bollnäss val:

 • Anlita fler ordningsvakter
 • Höja lönerna för personal i kommunal äldreomsorg
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar SD: Trygghet, utbildning, och omsorg är det absolut viktigaste i den kommunala verksamheten. Det ska gå före politikers prestigeprojekt och skrytbyggen. Vi har sett hur kommunen har lagt ner Hamrelunds demensboende samtidigt som man lägger enorma summor på ett nytt resecentrum. Så blir det när politiker som vill göra karriär till riksdagen styr och inte vanligt folk som engagerar sig för sin kommun.