Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi sätter trygghet och tradition i första hand. Vi säger också sanningen som inte alltid kommer fram i Media. Dvs, kriminalitet och brott kommer tyvärr alltid att finnas men vi vill inte att det ska mörkas vilka som begår brott. Det kommer att ha motsatt effekt och gynna SD. Man ska kunna gå ut ensam på kvällar och nätter utan att bli utsatt för brott av olika slag.

Våra viktigaste lokala förslag

SD Boden verkar för ett demokratiskt och transparent styre för våra medborgare.

Trygghet: Det ska vara tryggt att leva och bo i Boden, utan att utsättas för rån, misshandel eller våldtäkt. Skola: Vi satsar på barnen, pedagogerna och skolans personal genom att skapa små skolenheter nära barnen. Migration och asylmottagning: Måste kraftigt begränsas. Utvisningsbeslut ska verkställas omgående. Vård och omsorg: Vi vill skapa trygghet för våra vård- och omsorgstagare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbete med Moderaterna, KD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ska fortsätta inom socialförvaltningen där kompetensen finns.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen lägger redan en del av tillräcklig budget för detta.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Mycket viktig att landsbygden ska leva och utvecklas.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt att prioritera mindre skolor som är tryggare för barnen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen ska inte konkurrera med privata företag och i sämsta fall slå ut dessa företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tror att personalen blir stressad av detta och gör ett sämre kvalitativt jobb,

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hyrorna är idag alldeles för höga som gör att ungdomar och låginkomsttagare har svårt att hitta lämpliga bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bra att konkurrensutsätta för att få bättre kvalitet för både kommun och privata.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Med tanke på att elbilsförsäljning ökar ständigt så är det ett måste att öka laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi tycker redan att kommunen tar emot för många flyktingar medan andra kommuner tar emot ett fåtal.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sverigedemokraterna Boden har hoppat över denna fråga