Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Bjuv

Varför ska väljarna rösta på er?

bjuv.sd.se

Våra viktigaste lokala förslag

Upprusta våra skolor

Bra arbetsmiljö i skolan är viktigt både för lärare och elever. Därför vill därför SD att rusta upp alla våra slitna skolor under nästa mandatperiod. Arbetet är påbörjat i och med nya förskolan i Ekeby.

Åldras i Bjuvs kommun ska vara tryggt och bra!

SD ser behov av nya vårdhem och trygghetsboende och vi ska renovera de befintliga boendena. Vi kommer även att titta även på ett nytt seniorboende i Ekeby.

Sverigedemokraterna satsar nu ännu mer på trygghetsarbetet

Trygghetsvärdarna har redan gjort fantastisk skillnad! Nästa steg är att komplettera trygghetsgruppen med en fältsekreterare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverigedemokraterna med stöd av Kristdemokraterna och Moderaterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Bjuv

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tycker det är bra att eleverna får en visst mått av läxor, även i fortsättningen.

Kommunen ska äga fastigheter i stället för att hyra dem

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill självklart helst äga våra fastigheter, men Bjuvs kommun har stora utmaningar framåt eftersom vi inte byggt nytt och underhällt de fastigheter vi redan har. Att därför enbart äga våra fastigheter är inte möjligt utan att höja skatterna rejält. SD satsar därför på bara äga strategiskt viktiga fastigheter och samarbeta med fastighetsbolag när de vill etablera sig i Bjuv

Bjuvs kommun ska fortsätta samarbetet i Söderåsens miljöförbund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej. SD vill ha miljöförbundet i egen regi. Kostnaden blir ungefär detsamma som att samarbetet med Söderåsens miljöförbund, men vi får betydligt bättre service och rådighet gentemot våra medborgare och företag. Genom att ta hem miljöförbundet, kan vi öka de rådgivande funktion och göra det enkelt att göra rätt för alla som har kontakt med miljöförbundet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: SD tycker det är bra att det alltid finns både kött och vegetariskt alternativ för att det ska finnas en valmöjlighet för alla. Vi vill att ska ha en egen möjlighet att välja, inget påtvingade alternativ

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har ingen åsikt i detta, men tvingas välja något av valkompassen, därav valet "Ganska dåligt förslag". Vi anser att "sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön" ska förhandlas mellan facken och arbetsgivaren och inte politiken. Annars blir det fel.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har inga problem med folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Äldre eller personer med funktionsvariation ska förstå vad hemtjänstpersonalen eller personal inom äldrevården säger. Det är ytterst viktigt för att inte missförstånd ska uppstå.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Marknaden ska styra hyran. Det viktigaste är att tillse att hyresgästerna har egen inkomst och själv kan betala sin hyra. Genom att höja kraven på hyresgästerna, minskar kostnaderna för kommunen och mer pengar kan läggas på skola, äldreomsorg, trygghet och utveckling av kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser gärna privata företag som alternativ till kommunala. Däremot är det viktigt att kontrollera att de privata företagen har gott renommé.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: SD är för en grön utveckling. Kommunen har redan bra tillgång på laddstolpar på strategiska platser och i vår budget har vi under flera år haft utbyggnad av solceller på kommunen fastigheter. Grön utveckling pågår kontinuerligt när SD i Bjuv styr.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Både Bjuv och Sverige ska ta emot förre flyktingar. Däremot hjälper vi gärna flyktingar i närområdet när det behövs.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser gärna att vi har fler privata alternativ till skolor eftersom vi inte har några alls idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi kommer inte att höja skatten, utan kan klara oss med nuvarande skattenivå. Det kan vi göra genom att vi nyttjar privata alternativ till att bygga en del fastigheter och tillåta en del privatisering. Att äga, underhålla och driva allt i egen regi, kommer på sikt innebära en höjning av den kommunala skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Bjuvs val:

 • Starta ett team för att förebygga psykisk ohälsa bland barn

Så svarar SD: Ovan är påbörjat under våra två tidigare år. Det ska självklart att utvecklas. Under kommande mandatperiod vill vi renovera våra skolor för att skapa bättre arbetsmiljö för lärare och eleverna. Vi ska även se över våra vårdhem och trygghetsboende och vi ska renovera våra befintliga äldreboende. Vi kommer även att komplettera vårt trygghetsteam med en fältsekreterare, för en tryggare kommun.