Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Berg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ha ordning och reda i skolan. Med fler folkomröstningar stärker vi det politiska engagemanget och demokratin. Hela kommunen ska leva. Genom en röst på oss kommer vi vara en garant för att inga flera vindkraftsetableringar kommer att ske inom kommun. Trygghetslarmen ska vara gratis. Vårdtagare ska inte behöva träffa så många olika vårdpersonal, allt för att skapa trygghet och lugn.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi säger nej till mer vindkraft i Bergs kommun

Vi säger nej till vidare etablering av vindkraftverk i kommunen. Det kommunala vetot ska gälla när ett nej till nyetablering av vindkraftverksbeslut tages. Eftersom Bergs kommun är ett samiskt förvaltningsområde så kommer den traditionella renskötseln att påverkas negativt. Vi anser också att djurlivet i övrigt kan påverkas ogynnsamt. Värdet på kommunens fastighetsägares närliggande fastigheter oc

Vård-och omsorg

Vi vill vara mer lyhörda över personalens önskemål ang. bl. a arbetsrutiner, vi vill ha kvar önskeschema för att kunna ta tillvara på personalens olika önskemål att jobba vissa tider på dygnet och helger. Vi vill ha som krav att all personal ska ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att kunna ha en god kommunikation med vårdtagarna/brukarna samt kollegor och arbetsgivare.

Bevara byskolorna i största möjliga mån

Vi vill inte stänga någon skola den kommande mandatperioden. Långa resor skulle bli oacceptabelt för skolbarn om deras skola skulle läggas ner. Skolan är den absoluta dragkraften för att barnfamiljer ska finna en attraktiv och fungerande kommun att etablera sig i. Det underlättar även för företagsetablering att det finns en framtida kompetensförsörjning på lång sikt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

----

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det blågula blocket.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

nej, vi kan tänka oss att styre med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Berg

Kommunen ska äga förskolelokaler istället för att hyra av privata företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om kommunen äger förskolelokaler så blir det lättare att få igenom det som behöver åtgärdas såsom reparationer, lekparker, ombyggnader mm

Kommunen ska säga nej till en vindkraftpark på Nordkölen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Men det är ok om kommunen äger bostäder och lokaler.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Våra företrädare måste lyssna på vad medborgarna/skattebetalarna tycker.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det ser vi som en självklarhet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska inte finansiera privata bostadsbolag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: SD är eg för privata företag men i vår kommun har vi dålig erfarenhet av tidigare upphandlingar som gjorts av privata vårdbolag som gjort att vi blivit tvungna att ta tillbaka hemtjänst/äldreboende i kommunal regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inget som kommunen ska ansvara för.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Men vi accepterar de som kvoteras.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Bergs val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Skapa fler undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen