Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Arvika

Varför ska väljarna rösta på er?

SD är det enda partiet som kämpar oförtrutet för att få bort Socialdemokraterna från det dåliga styret av Arvika kommun, som nu pågått i 50 år.

Våra viktigaste lokala förslag

Ett antal åtgärder för att förbättra vård en och omsorgen i kommunen.

SD har arbetat fram ett eget program på åtgärder för att förbättra vården och omsorgen för vårdtagarna. Med respekt för de behövande kommer vi vara stolta för den vård kommunen ger, från undersköterskor upp till chefer och politiker. Det är vårt mål för vården. Bl.a. slopade delade turer för hemtjänstpersonalen, Att arbetsscheman förändras tillsammans med undersköterskorna så att det finns i all

Lärandet i grundskolan.

Lärande i grundskolan skall vara kunskapsbaserad och ske med arbetsro i klassrummen, en bra arbetsmiljö både för elever och lärare. Lärarna skall utföra det arbete som de är där för och inte ägna sig åt ordningsfrågor på lektionstid. De få störande eleverna som försvårar lärandet för övriga elever skall placeras i hjälpklass. Där skall de få extra stöd så att de kommer tillbaka till klassen.

Vindkraftfri kommun

Arvika kommun skall förbli en vindkraftfri kommun. Naturen skall förbli orörd från vindkraftparker som har en negativ inverkan på floran och faunan. Risken för att utländska bolag blir ägare till dessa parker är överhängande. SD kommer slåss för kommunens veto skall finnas kvar. Det är inte vindkraft Sverige behöver utan kärnkraft.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Mig veterligen inte!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att få till ett nytt majoritetsstyre med SD, M, KD och Arvikapartiet. Om det inte räcker även med hjälp av L.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Arvika

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Så har det alltid varit i Arvika kommun tills nu. Nu har S-styret beslutat att avgifter skall tas ut. Detta motverkar medborgarnas insyn i Arvika kommun och är inte bra för demokratin.

En strandpromenad ska anläggas i Arvika hamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill ha ett hamnen som rekreationsområde för invånare och besökare där ingår såklart en strandpromenad som delvis redan finns. Inga bostäder skall byggas i hamnen. S-kommunalrådet vill bygga 350 bostäder i hamnen vilket han tidigare garanterat inte skulle gå upp över 100 miljoner kr att färdigställa för byggnation. I måndags på KF har han ändrat sig till att bara sanera för 200 miljoner kr.

Ett kulturhus ska byggas i Arvika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns redan flera lokaler för att utöva kultur i olika former av kultur. Kulturlivet är en viktig och naturlig del av Arvika. Tyvärr har kommunen en av de största skulderna per invånare av Sveriges kommuner. Att betala dessa lån kommer med dagens avbetalningstakt ta upp mot hundra år utan att ta några ytterligare lån.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Proteiner och naturligt fett är viktiga byggstenar i en växande kropp. dessutom är de energi. Kolhydrater är endast energi. Därmed är det av yttersta vikt att växande kroppar får i sig naturligt fett och proteiner. Kött består av nästan allt våra kroppar behöver bla olika aminosyror, proteiner, och naturligt fett. Yttersta vikt att eleverna har möjlighet att äta sig mätta på kött/ fisk varje dag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Åtta timmars arbetsdag men slopade delade turer.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Beroende på ärende så skall möjligheten finnas i viktiga specifika frågor att kunna fråga invånarna om deras åsikt som är vägledande för politikerna när de skall fatta beslut.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart skall alla som jobbar inom hemtjänst och äldreomsorg kunna kommunicera med vårdtagarna. Vårdtagarna skall inte belastas med ett integrationsprojekt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Den volym på invandring har gjort att skolan utöver lärandet måste lägga oerhört mycket tid och pengar på integreringen ett problem som skapats under decennier. Det är inte friskolors uppdrag att lägga massa krut/pengar på integrering.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Enligt kommunallagen skall kommunen äga och förvalta bostäder. De har ett socialt ansvar och åtagande. Därmed skall kommunen så gott som det går skapa billiga hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Möjligheten skall finnas. En effektivare drift av den kommunala verksamheten kan vara bra då med tanke på ineffektiva organisationer. Där finns förbättringar att göras och ett privat alternativ skulle i vissa fall vara en lösning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är väldigt stora investeringar och i flera fall räcker inte befintligt ledningsnät i gatan inte till. Tillhör inte kärnverksamheten.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen är bäst lämpad att se vilken kapacitet den har att ta emot flyktingar och integrera dem. Många kommuner är för många flyktingar endast en mellanstation för att senare söka sig till större städer och platser med mer likasinnade. Integrationen har väldigt stora brister.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Det finns idag en friskola i Arvika kommun - Estetiska skolan - som fyller en viktig roll i samhället idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi ser inte att det kan satsas mycket pengar ytterligare på kultur. Kommunen har gett felaktiga bidrag genom åren till kulturföreningar som inte uppfyller kraven på att få föreningsbidrag. Det rör sig om 10 tals miljoner kr.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunalskatten skall tillbaka till den lägre nivå den varit för tre år sedan. Den har höjs närmare en krona varvid kommunen var tvungen att göra en tilläggsbudget under året för att "göra av" med överskottet. Bedrövlig hantering av kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sverigedemokraterna Arvika har hoppat över denna fråga