Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Arvidsjaur

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning. Vi tillför både nytänk och erfarenhet.

Våra viktigaste lokala förslag

Optiska fibernät till alla byar

Vi vill att alla byar som inte redan har optiskt fibernät skall kunna få detta oavsett hur många i den byn vill ha eller inte ha fiber. Vi vill att kommunen tar ett nytag och leder detta arbete framåt och inte förlitar sig på byarna att göra förstudier, vänta på andra privata aktörer att komma med erbjudanden.

Stöd till föreningslivet

Arvidsjaur har ett aktivt föreningsliv, vi vill satsa och stödja lokala föreningar i hela demografin. Det finns många exempel på viktiga föreningar som i praktiken mer eller mindre är en förutsättning att tex turism fungerar.

Barnens bad

Ett nytt badhus är beslutat att byggas i Arvidsjaur men man har inte tillgodosett barnens möjligheter till att bada, med andra ord inget äventyrsbad eller bassäng med grundare vatten för lek. Däremot har man bestämt att ha en varmvattenbassäng för äldre för rehabilitering, vilket vi tycker skall vara regionens ansvar och kunna garanteras av hälsocentralen. Vi har lämnat in ett medborgarförslag om

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokala skillnader finns naturligtvis, men inget som inte ryms i våra politiska inriktningsprogram.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett styre som sätter social trygghet av högsta klass för Arvidsjaurs innevånare i första rummet och prioriterar kärnverksamheterna, såsom skola, omsorg och infrastruktur. Vi vill värna det kommunala självstyret mot alltför långtgående statliga och regionala ingrepp. Vi kommer att samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi kan både samtala och förhandla med alla andra partier.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Arvidsjaur

Kommunen ska verka för att Reivo blir en nationalpark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Reivo skall vara tillgängligt för allmänheten. Sverigedemokraterna vill ta initiativ att samverka med markägaren och andra intressegrupper att rusta upp vägar, rastplatser etc. Ifall en nationalpark skall bli av är det viktigt att skoterleder och annat nyttjande av Reivo är ett förbehåll för att en nationalpark skall formas.

Personal ska få driva kommunal verksamhet mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Personal skall uppmuntras till att göra den kommunala verksamheten så bra som det bara är möjligt. Om det handlar om tex att sätta guldkant på vardagen inom tex äldrevården genom olika förbättringsförslag skall detta stödjas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill inte stödja tvång utan hellre uppmuntra till eventuella köttfria dagar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen skall inte driva bolag som konkurrerar med det privata näringslivet. Finns sådan verksamhet skall kommunen verka för en avveckling av dylik verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill erbjuda anställda heltidsanställningar som norm. Vi vill ta fram en modell som innebär att lönebortfall till följd av karensdagar vid sjukdom kompenseras för anställda inom vård och omsorg. En sextimmars arbetsdag kan medföra att statusen höjs inom yrket, attrahera personal och säkra kompetensförsörjningen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tycker detta är självklart. Särskilt våra äldre skall ha en trygg och pålitlig omsorg. Kommunikation är viktigt och är ett grundelement i vård och omsorg.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi kan inte ha skolor som väljer elever utifrån ekonomiska incitament eller några kriterier som diskriminerar eleven.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej kommunen ska inte konkurrera med privata företag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja, förutsättningen lika villkor och krav som den kommunala verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej kan inte konkurrera med privat verksamhet. Tillhör inte kommunal kärnverksamhet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen tar knappt emot några asylsökanden idag så detta är idag en icke fråga. Vi motsätter oss avtal om invandrarmottagning och bestrider kommunplaceringar från Migrationsverket/Länsstyrelsen till dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik införts på nationell nivå. Skulle behovet finnas skall Arvidsjaurs kommun kunna hjälpa till när det gäller kvotflyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Finns det en marknad för privata företag inom skolan så är svaret att privata aktörer är välkomna. Förutsättningen lika villkor och krav som den kommunala verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: För Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll för människan och vår nationella sammanhållning. Vi eftersträvar en bred och livskraftig kulturpolitik där barns, äldres och funktionsnedsattas rätt till kultur särskilt beaktas. Vi vill främja kunskaper om, och insikt i, det lokala kulturarvet och stödja föreningar vars syfte är förenligt med det svenska samhällets demokratiska värderingar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill verka för att kommunen skall kunna sänka skatten kraftigt med 2 kr till 20,80. vilket är en målsättning. Vi vill skapa incitament för att fler skall skriva sig i kommunen och även flytta hit.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Arvidsjaurs val:

 • Bygga fler aktiviteter för barn i den nya simhallen
 • Ge anställda inom vård och omsorg rätt till heltidstjänster
 • Utöka stödet till föreningslivet