Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Arboga

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna i Arboga står för en "sunt förnuft" politik som innebär att att de idéer vi har är förankrade i verkligheten. Vi är ekonomiskt ansvarstagande och ser att varje skattekrona måste användas på bästa sätt. Trygghets och säkerhetsfrågorna måste även i Arboga tas på allvar och skolan skall präglas av ordning och reda samt goda resultat.

Våra viktigaste lokala förslag

Höj ambitionsnivån i skolan och starta en teknikprofil

Med mediokra resultat i skolan i många avseenden behöver ambitionsnivån höjas. Genom att att skapa en tydlig målsättning och fokusering på teknik och industri, där Arboga tidigare haft en stark position, kan detta uppnås. Teknik och industriprofilen skall finnas redan i grundskolan. Ordning och reda samt studiero skall vara självklart i den dagliga verksamheten.

Konkreta åtgärder för att öka trygghet och säkerhet

Arboga har fått sin del av ökat våld och brottslighet i samhället. Som kommun skall Arboga vidta de åtgärder som är möjliga för att minska sådana problem.

Glöm inte landsbygden!

Det är dags att gå från ord till handling när det handlar om att utveckla landsbygden. Götlunda, Medåker och övriga områden utanför stadsgränsen måste få ta del av den kommunala servicen på ett likvärdigt sätt. Landsbygden runt Arboga kan också utvecklas på många olika vis vilket stärker hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD ska finnas med i ett styre och socialdemokraterna skall inte göra det.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Den typen av exkludering sysslar inte vi med så länge vi får igenom vår politik.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Arboga

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sturevallen kan bebyggas med bostäder men fortfarande rymma möjligheter till idrottsutövning fast på färre kvadratmeter. Det kan innebära en multisportarena som vi lagt som en motion om tidigare. Huvudområde för fotboll och friidrott bör ligga vid Ekbacken.

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Givetvis ett bra förslag men om det finns personal som tycker detta är en fördel bör nog möjligheten finnas kvar.

Krav på närproducerat ska ställas vid kommunal upphandling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är något Sverigedemokraterna förespråkat länge. Många gånger kan detta vara mycket bättre än att ta in ekologiska varor från andra sidan jordklotet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att dra en knivskarp gräns mellan privat näringsliv och vad kommunen kan göra i sina bolag är inte konstruktivt. Ett exempel är bostäder där exempelvis ABO också skall kunna vara med i byggprojekt. Dock är den kommunala verksamheten något som alltid går i första hand.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det handlar i slutändan om vad man utför men jag tror inte att sex timmars arbetsdag råder bot på de problem som finns inom äldreomsorgen. Kan eventuellt finnas undantag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I vissa frågor är det klokt att ta in medborgarnas synpunkter där det finns politisk dissonans men att utnyttja folkomröstningar i stor omfattning tror jag inte på.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig En självklarhet som borde tillämpats länge. Detta kommer vi driva kraftfullt. Det kan dock finnas uppgifter som inte kräver språkkunskaper och istället för att leva på bidrag är det bättre att jobba och samtidigt utbilda sig i språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Billiga hyreslägenheter låter märkligt som begrepp om man menar subventionerad hyra men vi anser att lägenheter skall kunna byggas av ex ABO på marknadsmässiga villkor där ändå hyrorna kan hållas förhållandevis låga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Att nuvarande styre i Arboga inte har tittat på denna fråga är anmärkningsvärt men fler alternativ och konkurrens är oftast av godo om upphandlingar och kvalitet kan skötas på ett bra sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Exakt hur ansvarsfördelningen av publika laddstolpar skall se ut får man titta på men oavsett behöver kommunen verka för att det installeras laddstolpar i betydligt större omfattning än vad som finns idag. Idag är det rentav uselt utbud utom ute vid Sätra.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Tidigare regeringars oansvariga flyktingpolitik har inneburit massor av problem för många kommuner i Sverige. Det kommunala självstyret måste gälla men gällande flyktingar är det bästa frivilliga överenskommelser med ex. Migrationsverket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi behöver få en skola i Arboga som ökar sina resultat och har en högre ambitionsnivå generellt. Friskolor i föreningsregi eller i privat regi är bra och kan bidra till att den totala utbildningsnivån blir bättre.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Arboga lägger idag mer pengar än motsvarande kommuner så vi tycker att dagens nivå är lämplig. Som vanligt gäller dock att pengarna utnyttjas optimalt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Långsiktigt bör vi ströva efter att sänka skatten men kommande år med nuvarande statsbidrag är det inte realistiskt då vi värnar om en god ekonomisk hushållning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Arbogas val:

 • Införa en teknik- och industriprofil i den kommunala grundskolan
 • Lägga mer resurser på äldrevården
 • Upprätta fler ytor för spontanidrott