Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Aneby

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi ser problemen i samhället och vill göra något åt dom.

Våra viktigaste lokala förslag

Vindkraftsbolagen ska ha en betryggande ekonomisk säkerhet.

Se till att vindkraftsbolagen tar sitt ansvar gällande tillstånd och har en ekonomisk säkerhet som räcker att ta ner tornen och ställa iordning marken efter att vindkraftverken är uttjänta. Sd Aneby kommer aldrig förespråka väderberoende kraft som förstör medborgarnas livsmiljö och den vackra natur vi har.

Åldreomsorg - Uppvärdera personal inom vård och omsorg

Pensionärer förtjänar att bli väl omhändertagna och förstådda på ålderns höst. Därför vill vi ha språkkrav på svenska innan anställning men vi behöver också ge en lön till omvårdnadspersonal som ger en hållbar ekonomi och senare en trygg pension. Äldreomsorgen ska inte användas som ett integrationsprojekt.

Trygghet - Kameratillstånd för Fredstorget och Resecentrum

Vi ser att tryggheten i kommunen har minskat och skadegörelse har ökat. Därför vill vi jobba för ett kameratillstånd vid Fredstorget och Resecentrum. Kameraövervakning är en viktig del för att säkra offentliga otrygga ytor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett styre som lyssnar på medborgarna och gör igenomtänkta och grundade beslut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Aneby

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Aneby Bostäder ska bygga mer i trä och mindre i stål och betong

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen bedriver inte verksamhet som konkurrerar med privat näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Viktigt för att få medborgare mer involverade i kommunens frågor och även att medborgarna blir mer positivt inställda till kommunen. Då krävs det givetvis att kommunen också följer folkomröstningens beslut.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Sverigedemokraterna Aneby har hoppat över denna fråga

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sverigedemokraterna Aneby har hoppat över denna fråga