Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Åmål

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ha mindre invandring och mera integration. Polisen måste få möjlighet att lösa fler grova brott och kriminalvården måste få fler fängelseplatser så dom som döms till fängelse också avtjänar sina straff omgående. Pensionerna måste höjas, särskilt för dom med låg pension.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet

Alla, gamla som unga ska kunna röra sig fritt i kommunen utan att behöva känna otrygghet. Det allmänna rummet är inte ett privilegium för dom som genom att sprida otrygghet håller andra inomhus vissa tider på dygnet. Ökad polisnärvaro, ordningsvakter, trygghetsvärdar och övervakningskameror kommer bidra till ökad trygghet

Minskad invandring

Kommunen har under många år nu tagit emot alldeles för många asylsökande jämfört med andra kommuner i samma storlek. Detta måste upphöra och vi kommer inte acceptera fler asylsökande om inte jämförbara kommuner först kommer upp i samma antal som vi redan tagit emot.

Ökad skolpeng

Lärarna måste ges möjligheten att åter ta makten i skolan. Mer resurser kommer då att krävas, mer resurser krävs även för att eleverna ska ges möjlighet att klara dom uppsatta målen och att fler når gymnasiebehörighet efter grundskolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte i dagsläget

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett samarbete mellan SD, M, KD och L

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Möjligen S, C, V och MP

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Åmål

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Attraktiva lägen för bostäder krävs för ökad inflyttning till kommunen

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Finns redan idag visst samarbete men för tillfället inte aktuellt med sammanslagning

En ny fullstor idrottshall med läktare ska byggas vid Karlbergsgymnasiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vård, skola och omsorg går först och vi har inte råd med detta i nuläget

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Alltför många invånare i kommunen är rädda för att röra sig utomhus under dygnets mörka timmar och för att öka tryggheten behövs övervakningskameror

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Man ska själv få välja vad man vill äta

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har redan idag svårt att få tillräckligt många som vill jobba i äldreomsorgen och med 6 timmars arbetsdag skulle många fler behöva anställas

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För att vara säkra på att vårdtagarna förstår dom anställda och för att dom anställda ska förstå vårdtagarna behövs språktest

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi behöver en blandning av bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Billiga hyreslägenheter behövs för att unga och studerande ska ges möjlighet att hyra sin bostad

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi har idag ingen privat utförare av äldreboende eller hemtjänst i kommunen och för att öka valfriheten behöver vi få det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: För att andelen elbilar som ökar, inte bara inom kommunen utan även besökande till kommunen så behöver man ha möjligheten att ladda sin bil

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Andelen nyanlända som kommunen ska ta emot måste bygga på tidigare mottagande, möjligheten att få jobb och bostäder och detta har kommunen bäst kunskap om

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi har en bra mixa av kommunala och privata utförare i skolan idag, både i förskola och grundskola

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kärnverksamheterna måste gå först

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Finns inte utrymme att sänka skatten men vi har också bland dom högsta i landet så höja går heller inte

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Åmåls val:

 • Bygga fler boende för äldre
 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka kommunens service till lokala företag