Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, viktiga frågor för oss är en god välfärd, trygghet, sammanhållning och en seriös migrationspolitik. Det ska fungera att bo och leva i hela Sverige, man ska ha råd att ta bilen till jobbet och värma upp sitt hus. Vi värnar yttrandefriheten och vill se strängare straff för grov kriminalitet samt slopa rabattsystemen i rättssalen.

Våra viktigaste lokala förslag

Språktest inom omsorgen

Det svenska språket är a och o för en säker trygg omsorg. Därför vill vi se ett språktest inom nyanställning men även se över möjligheten att göra som i Sigtuna där all befintlig personal får göra ett test och erbjudas språkstöd vid behov. I dag efterfrågas svenska D (motsvarande åk 6)i kommunens annonser vilket vi ej tycker är tillräckligt.

Bevara förskolorna i Gårdskär och Marma

Det ska fungera att vara småbarnsförälder i hela våran kommun. För tillfället ligger det inget aktuellt förslag om att lägga ned någon av dessa förskolor, men förslaget har funnits tidigare. Vi har varit mot det då och vi kommer även att vara mot detta fortsättningsvis.

Utdrag ur belastningsregistret

Vi vill att personal inom omsorgen ska få visa utdrag ur belastningsregistret vid anställning samt att det även ska utökas och inkludera övrig personal i skola och förskola som tex vaktmästare och och kökspersonal.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt med däremot så finns det frågor som inte känns aktuella att driva i Älvkarleby

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett nytt styre i Älvkarleby och vi vill givetvis vara en del av detta styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Passar på den det finns nog andra partier som svarar hellre och utförligare

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är ett väldigt fint läge och det behövs bostäder.

Kommunen ska bygga ett badhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga nej till vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är i grunden väldigt skeptiska till vindkraftverk. Det viktigaste för framtidens energiförsörjning är att kärnkraften byggs ut.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det viktigaste är inte vem som utför verksamheten utan hur den utförs. Vi vill se omsorg av hög kvalitet oavsett utförare.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill ge medarbetare inom omsorgen ökat inflytande över sitt arbete både vad det gäller schemaläggning och arbetsmiljö. Vi är även öppna för förslag om att korta veckoarbetstiden med någon timme. Men att ha konstant 6 timmarspass i en dygnet runt verksamhet är nog väldigt svårt att genomföra.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Absolut. Det svenska språket är grunden till en god omsorg. Omsorgstagare och vårdpersonal behöver kunna förstå och kommunicera med varandra. Det handlar även om säkerhet något som även IVO konstaterat i sin granskning efter pandemin.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det viktigaste är att det serveras mat som eleverna äter så att det kan ta till sig kunskap. Ett vegetarisk och ett animalt alternativ per dag är bra, Man kan även byta ut nötkött mot fläsk eller kyckling för att få en lägre klimatpåverkan.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det behövs som sagt fler bostäder av alla slag men det är viktigt att det ej byggs för många billiga hyresrätter i samma område.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns viktigare saker som kommunen borde prioritera att lägga pengar på

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Älvkarleby är en liten kommun med få skolor så den frågan känns lite hypotetisk men det är som sagt inte driftsformen som är det avgörande utan kvaliteten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Pengarna behövs bättre inom välfärden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi skulle helst se en sänkning av kommunalskatten men tycker inte att det är rimligt med tanke på de förutsättningar vi har just nu.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Älvkarlebys val:

 • Bygga en ny idrottshall i södra Skutskär
 • Erbjuda förskola i alla kommundelar
 • Öka den fasta grundbemanningen i kommunens äldreomsorg