Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Det finns stort utrymme för förbättringar inom skolan, samhällsutvecklingen samt omsorgen av våra äldre och där är vi beredda att ta stort ansvar. För att kunna genomföra förbättringar behövs resurser. Genom att ständigt ifrågasätta kommunala utgifter, stora som små, kan vi hitta och ta bort onödiga kostnader. Skattepengarna ska användas till sådant som ger riktigt värde för invånarna i Ale.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola för alla

Skolan ska ha en fungerande lärartäthet och den ska präglas av ordning, struktur och trygghet. De styrande politikerna har misslyckats med att få i gång byggandet av nya skolor och förskolor. Vi vill jobba för en mer långsiktig skolplanering. Det är ohållbart att våra barn ska tvingas gå i undermåliga skolor och dyra baracklösningar.

Ale i utveckling

Vi värnar om det småskaliga byggandet och ser Ale både som en tätortskommun och som en landsbygdskommun. Vi driver en sund tillväxttakt, där befolkningsökning och samhällsservice ska utvecklas i samklang. Vi vill utveckla Ale så att ny byggnation passar in i den befintliga omgivningen. Vi emotsätter oss höga expansionsmål som inte har verklighetsförankring.

Omsorg om våra äldre

Sverigedemokraterna anser att de äldre som under hela sina liv strävat och slitit för att bygga upp dagens välfärd har rätt att få ett tryggt och meningsfullt liv även som äldre. Alla ska kunna åldras med värdighet och respekt. Friskvård och aktiv tid är viktigt för att de äldre ska må bra. Vi menar att biståndsbedömningarna för att få en plats på särskilt boende ska bli mer tillmötesgående.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är bereda att ta ansvar och styra kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är öppna för samarbete med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är viktigt att komma igång med byggandet snarast och gå från ord till handling. Vi ser Alafors som det bästa stället att bygga en ny skola på. - Omgivningen är bättre med natur - Det blir klart billigare - Vi kan bygga omgående

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Otryggheten i kommunen kommer allt närmre och här måste vi som kommun agera kraftfullt och vi ser övervakningskameror som en viktig del i det.

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej vi ska inte sälja ridhuset. För oss är det viktigt att även satsa på en tjejsport som ridsport oftast är. Kommunen kommer heller aldrig att få tillbaka investeringen genom en försäljning, det skulle bli en förlust såväl för ungdomarna som ekonomiskt.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bördig åkermark i stora skiften ska inte bebyggas. Vi är positiva till byggnation på mindre skiften, invid skogsmark eller mindre bördig mark som inte är produktiv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inget vi kommer prioritera först. Det finns andra personalsatsningar som ofta lyfts fram ifrån personalen som exempelvis längre nattpass och därmed färre pass totalt sett per anställd.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är positiva till att hålla folkomröstningar i stora principiella frågor.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte kommunens sak att bekosta boende för invånarna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser en viss problematik med privata utförare. Det har i andra kommuner funnits brister.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Absolut inte. Det är inte kommunens sak att driva vare sig laddstolpar eller drivmedelsförsäljning.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ale har tagit ett för stort ansvar över tid och det har satt sina spår i framförallt skolan och i våra bostadsområden. Kommunen borde nu ta en paus ifrån mottagande och arbeta med återvandring.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser fördelar med den skola som drivs privat idag men ser inga behov idag av ytterligare privatisering av skolan i Ale.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ale har tidigare haft en välrenommerad kultur- och musikskola. Att hitta tillbaka dit handlar inte enbart om pengar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser ingen anledning att ändra skattesatsen i närtid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Ales val:

 • Erbjuda äldreomsorg till alla över 85 år
 • Garantera elever högstadiet minst två timmars läxhjälp i veckan
 • Utöka stödet till anhörigvårdare