Val 2022 Valkompass
SPI

SPI Välfärden Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

Spi värnar om såväl gamla som unga i hela kommunen, kommunen skall bli självförsörjande på el,

Våra viktigaste lokala förslag

skola

samtliga nuvarande skolor skall finnas kvar även på landsbygden. Lärare täthet skall ökas.

Vård & Omsorg

Nytt större vårdboende bör omgående byggas i Hörby, samt Önnebo öppnas som trygghetsboende. Mer personal i vård/hemtjänst

Miljö & Energi

Kommunen bör omgående satsa på egen solcellspark som producerar minst den mängd energi som kommun förbrukar under året. Alla kommunens fordon skall drivas med el.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

SPI finns inte på riks

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt med SPI som våmästare

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V, MP, S, men vi kan ställa oss bakom förslag från partierna om de värnar våra

Svar i valkompassen

:

SPI Välfärden Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Extra viktig Vi skall ha noll tolerans mot allt vad diskriminering mobbning är

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: det är viktigt att nyanlända så fort som möjlig anpassa i samhället och orda eget boende

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Det är viktigt att samtliga elever följer det regelverk som finns,möjligen av religösa själ

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Nej, elever skall serveras en allsidig kost, och det bör serveras kött varje dag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Personalen får slita otroligt mycket, så de som önskar bör få jobba mindre.Personal som orkar med 8 timmar bör även de kompenseras

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Ser inga sådan frågor för närvarande

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Det skall vara ett absolut krav

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Var sätter man gränsen, skulle på sikt utarma kommunens ekonomi

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Ja om man uppfyller samma krav på personal och personaltäthet som kommun gör samt att ev vinster skall återinvesteras i verksamhet

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Kommunen bör trycka på elbolag att uppföra laddstolpar ihela kommunen, Viktigt eftersom fler och fler investerar i ren elbil.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SPI: Kommunen skall ta emot procentuellt till storlek

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SPI: Viktigt att skoföretaget följer krav på behöriga lärare, samt att ev vinster skall återinvesteras i verksamhet

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SPI: Finns ett rikt kulturliv i hela kommunen idag, och det skall vi bevara

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SPI: Stora investeringar väntar, och stor oro för hög inflation, så skattsökning är inte aktuell

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

SPI Välfärden Hörbys val:

 • Anlägga en kommunal solcellspark
 • Bygga ett nytt trygghetsboende i kommunen
 • Utöka hemtjänstens resurser