Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vilhelmina

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tar ansvar för en hållbar kommunal ekonomi. Vi vill jobba för bättre fysisk och psykisk hälsa i hela kommunen. För oss är alla medborgare i hela kommunen lika viktiga.

Våra viktigaste lokala förslag

Hälsa

Verka för att fler vårdinstanser som behandlar psykisk ohälsa ska finnas tillgängliga för såväl barn och unga som vuxna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara av god kvalitet samt vara behovs- och individanpassad. De äldre ska kunna åldras med värdighet i trygghet med bibehållet oberoende där den enskilde ska bemötas med respekt. Vi vill säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Utbildning

Arbetsmiljön för både elever och personal ska ges mer uppmärksamhet. Vi vill säkra kompetensförsörjningen inom utbildningsförvaltningen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Hårdare tag kring vinster i välfärden. Mer fokus på gles- och landsbygdsfrågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet för Socialdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, våra värderingar ligger för långt ifrån varandra.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vilhelmina

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi motsätter oss inte vindkraftsetableringar innan vi vet förutsättningarna.

Musikskolan i Vilhelmina ska återinföras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill verka för en kulturskola i samarbete med studieförbunden.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ett bra förslag om de ekonomiska förutsättningarna finns.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I en kommun som Vilhelmina leder detta till ekonomiska konsekvenser då folkomröstningar kostar en del pengar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språket är en viktig del av en fungerande verksamhet, detta gäller alla anställda.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Vilhelmina har vi redan många lediga lägenheter och förhållandevis låga hyror om vi jämför med andra kommuner.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är en bra tanke, men vi saknar energikapacitet för att genomföra detta i Vilhelmina.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är ett dåligt förslag ur solidaritetssynpunkt kommuner emellan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Inga privata företag driver skolor i Vilhelmina.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: En kommun utan kultur är en döende kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vilhelminas val:

 • Bevara fjällskolorna i kommunen
 • Lägga mer resurser på den kommunala elevhälsan
 • Utveckla gymnasiet genom samarbete med andra kommuner

Så svarar S: Kompetensförsörjning inom hela den kommunala koncernen. Äldreomsorg.