Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna i Vetlanda anser att Vetlanda är ett bra ställe att leva och växa upp på, men vår strävan är att det ska bli ännu bättre. Alla invånare ska kunna känna sig trygga oavsett var du bor. Satsningar behövs på alla orter i kommunen.

Våra viktigaste lokala förslag

VÄLFÄRD

*Göra särskilda satsningar på trygghet och studiero i våra skolor. *Fortsätta investera i skolor och förskolor. *Att ytterligare äldreboende byggs när behov föreligger.

ATT BO I KOMMUNEN

*Satsa minst två miljoner för projekt på landsbygd som skapar sammanhållning och ökad attraktivitet. *Bygga bostäder för alla åldrar till rimliga hyror *Skapa ett kulturhus i Vetlanda centrum

NÄRINGSLIV

Stötta näringslivet med kompetensförsörjning, genom bland annat ett TEKNIKENS HUS. Arbeta med konceptet EN VÄG IN för företagskontakter med kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

S lokalt arbetar ideologiskt efter kongressbeslut m.m, så i princip genomsyrar det vårt arbete i kommunen. Genom majoritetsstyret i kommunen där S klart största parti måste det ibland kompromissas med KD,L och C i vissa frågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraternas mål är att fortsätta styra och leda kommunen efter valet. Målet är att skapa en stark majoritet tillsammans med samarbetsvilliga partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD är ett parti som S inte kan tänka sig att samarbeta med och styra med.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Socialdemokraterna vill ha en kommun där invånarna ska känna sig trygga och säkra. Övervakningskameror på vissa utsatta ställen är ett sätt att skapa trygghet. Det måste kombineras med ökat stöd till föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Eftersom Vetlanda har en stor landsbygd med en kollektivtrafik som inte är anpassad för många som bor på landsbygden bör det finnas lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln.

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ungdomen ska ha närhet och känna sig trygg vid besök på ungdomsmottagningen. Närheten är enligt S uppfattning viktigt då.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna arbetar för att skolmåltiderna ska vara allsidiga och näringsrika.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna i Vetlanda arbetar främst för att personal inom äldreomsorgen ska ges möjlighet till heltid. Vidare att arbeta bort scheman med delade turer. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är ej aktuell för tillfället.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunala folkomröstningar är ett trubbigt demokratiskt instrument anser S i Vetlanda. De kommunala frågorna bör i stället lösas inom den representiva demokratins ram.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att personal inom äldreomsorgen kan kommunicera med de omsorgstagare de besöker. Strävan för S är därför att en språktest innan anställning bör prioriteras. I dag är svårt med rekrytering till all tjänster inom äldreomsorgen, vilket gör det till en svår utmaning med språktest.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig En markpolitik där kommunen säljer attraktiv detaljplanelagd tomtmark till rimliga priser är något som kommunen prioriterar både vid försäljning till det egna bostadsbolaget och privata bostadsutvecklare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Privata företag kan tillåtas att driva äldreboenden och hemtjänst om de visar bra kvalitet och pris. Inom kommunen drivs idag äldreboende i kommunal regi där de flesta verkar nöjda med den ordningen

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är viktigt att tillgång till publika laddstolpar ökar. Främst för dem som bor i hyresrätter och ej har möjlighet att ladda hemma. Kommunen, genom sitt energibolag, bör vara en viktig aktör för att öka tillgången på publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har idag bra balans på mottagandet av flyktingar. Varken färre eller mer är eftersträvansvärt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Socialdemokraterna Vetlanda har hoppat över denna fråga

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kultur är viktigt och ett kulturhus i centrum har länge funnits på S önskelista. Det betyder att budgeten bör ökas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kommunalskatten bör ligga på samma nivå som den gör idag. Med ett starkt näringsliv och en positiv befolkningsprognos bör det vara rimligt de närmaste åren

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vetlandas val:

 • Anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens
 • Bygga ett nytt badhus i kommunen
 • Planlägg för tomter i hela kommunen