Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Växjö

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vända den negativa utvecklingen i Växjö kommun. Vi har en urstark ekonomi men det syns inte i verksamheten, som hela tiden lever med sparkrav. Pengarna ska gå till vår gemensamma välfärd och inte till riskkapitalister eller skattesänkningar.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill höja bemanningen inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen behöver mer pengar för att kunna öka bemanningen. Genom att avskaffa delade turer och ta bort minutjakten blir arbetsmiljön bättre för medarbetarna och då höjs kvaliteten på omsorgen.

Elevhälsan ska stärkas.

För att kunna stärka elevhälsan måste fler kuratorer och skolsköterskor anställas. Barns och ungas psykiska hälsa behöver tas på allvar och skolan är en av de enskilt viktigaste platserna för att förebygga ohälsa och för att aktivt arbeta med att förbättra elevernas hälsa.

Fler fältarbetare för att stärka tryggheten

Alla ska känna sig trygga in sina hem och på gator och torg. Vi har flera förslag för att öka tryggheten och ett av dem är att öka antalet fältarbetare i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vil ha ett socialdemokratiskt lett majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: På tak där det passar är det bra med växtlighet. Andra tak behöver solceller.

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver en översyn av parkeringssituationen i Växjö stad. Vi vill titta närmre på bland annat fler korttidsparkeringar och fler parkeringsplatser med laddmöjlighet.

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill stoppa den fria etableringen av privata omsorgsföretag inom äldreomsorgen. Vem som helst ska inte få bedriva vård och omsorg i Växjö kommun. Kontrollen av privat verksamhet måste öka. Privata aktörer kan vara ett bra komplement inom ramen för lagen om offentlig upphandling.

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunen behöver leda det gröna omställningsarbetet. Miljö och klimat tillsammans med social hållbarhet ska alltid vägas in vid inköp.

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ger ägarbidrag till Växjö Småland Airport. Flygplatsen behövs för viktiga flygtransporter, till exempel ambulansflyg. Näringslivets behov av flygplats är omdiskuterat av näringslivet självt. Vi kan tänka oss att se över ägarstrukturen av flygplatsen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De kommunala bostadsbolagen är helt grundläggande för att kunna erbjuda bra boenden och styra bostadsutvecklingen. Vi kan inte överlåta viktiga delar av kommunens utveckling till det privata näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver fler som arbetar inom äldreomsorgen och att drastiskt sänka arbetstiden skulle skapa brist på personal. Det är viktigare att satsa på god arbetsmiljö. Som ett första steg mot bättre arbetsliv vill vi avskaffa de delade turerna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att kunna uttrycka sig i svenska är en självklarhet när man arbetar inom omsorg. Språkbrister leder inte bara till missförstånd utan riskerar också att skapa allvarliga missförhållanden. Därför ska höga krav ställas. Ett språktest kan vara en av flera vägar att gå.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det här är en av Socialdemokraternas prioriterade frågor där vi har en rad förslag för att fler prisvärda hyresrätter ska byggas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tillgången till en god laddinfrastruktur måste initieras och ledas av kommunen och vårt energibolag. Allt kan inte lämnas till marknaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Växjö kommun ska ta sitt ansvar, på samma sätt som andra kommuner i Sverige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig När kommunen är i behov av nya skolor är det i första hand kommunen som ska bygga och driva dessa. Friskolor är ett viktigt komplement till de kommunala skolor. Skolan måste dock alltid vara till för eleverna och inte för riskkapitalister.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur och fritid är viktigt för folkhälsan. Fler barn behöver hitta bra aktiviteter att ägna sig åt på sin fritid. Ett rikt kulturutbud bygger broar och skapar gemenskap.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi kommer alltid att prioritera välfärden före skattesänkningar. Först när alla elever får rätt utbildning och äldre en god omsorg är vi beredda att sänka skatten.

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Växjös val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Växjös val:

 • Avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Verka för att familjecentraler öppnas i Lammhult, Braås och Teleborg
 • Återinför vuxenutbildning i kommunal regi